Skip to main content

Pensjonskassekonferansen 2022

23. og 24. mai 2022

Konferansen er for ansatte i pensjonskassene, styremedlemmer og andre som jobber med pensjonskasser. Konferansen er også relevant for offentlige myndigheter, ulike leverandører og organisasjoner.

10. mars 2022

Program:

23.mai:
1000 Åpning av konferansen
          Pensjonskasseforeningens styreleder Bjarne Refsnes
1010 Makroøkonomisk status
          Elisabeth Holvik, sjeføkonom, Sparebank 1
1100 Pause
1115 Fra brunt til grønt
          Thina Saltvedt , sjefanalytiker i Sustainable Finance, Nordea
1145 Norske aksjer
          Kjetil Houg, adm.dir., Folketrygdfondet
1215 Lunch
1300 Aktiv forvaltning vs passiv forvaltning
          Øistein Medlien, seniorrådgiver, Grieg Investor
1330 Risikoappetitt og tåleevne
          Dag Løtveit, Chief Strategist , Gabler
1400 Pause
1415 Covid - Hva skjedde - En renteanalyse
          Jacob Børs Lind, Head of Norwegian Fixed Income, Danske Bank Invest
1445 Covid , en stresstest i praksis - og besto vi eksamen?
          Ragnar Torvik, professor, NTNU
          Hilde Aunvåg, adm.dir., Trondheim kommunale pensjonskasse
1515 Pause
1545 Covid Håndtering av en ekstremsituasjon
          Bent Høie, Statsforvalteren i Rogaland, tidl. helseminister
1615 Etikk i forvaltningen
          Henrik Syse, forsker I, Institutt for fredsforskning
1700 Fagprogrammet avsluttes for dagen
1900 Middag

24. mai
0830 Åpning av dagen og kort om dagsaktuelle temaer
          Styrets nestleder Kjetil Korshavn, Pensjonskasseforeningen
0845 IORP 2 Fra direktiv til norsk rett - En introduksjon og tilbakeblikk
          Christer Drevsjø, adm.dir., Pensjonskasseforeningen
0855 Risikostyringsfunksjon, aktuarfunksjon og internrevisjonsfunksjon - Noen tilnærminger
          Jørn Spakrud, adm.dir., MP Pensjon
          Siri Lunde Heggebø, fagsjef, Pensjonskasseforeningen
          Kjetil Korneliussen, adm.dir., Arendal kommunale pensjonskasse
0935 Pause og utsjekk
0955 Rammebetingelser
          Pensjonskasseforeningens styre
1020 Paris Agreement Capital Transition Assessment PACTA
          Maria Haugtomt, fagansvarlig for ESG, Mercer
1045 Pause og utsjekk
1105 ESG 2.0 og pensjonskassene
          Marte Løfman , Head of impact, Grieg Investor
1130 Kan finans løse klimakrisen?
          Trym Riksen, leder av porteføljeforvaltning, Gabler
1200 Geopolitiske utfordringer
          Asle Toje , medlem av Nobelkomiteen og forsker
1230 Avslutning og lunch
1330 Hjemreise

For medlemmer: Medlemsmøte i Pensjonskasseforeningen.
En innkalling til medlemsmøtet vil bli sendt direkte til medlemmene ved de daglige lederne