Skip to main content

Pensjonsforum 1. desember 2023

Vi varmet opp til Stortingsmeldinga om pensjon 1. desember. Mona Larsen fra det danske velferdsforskningsinstituttet ViVe presenterte sin rapport Ønske om tidligere tilbaketrækning, og ga oss et innblikk i de danske erfaringene med økte aldersgrenser og om ‘Arnes pensjon’. Deretter redegjorde Knut Røed fra Frischsenteret for yrkesvise forskjeller i livsinntekt, avgangsalder og pensjon, før Bjørn Heine Strand ga oss oppdatert kunnskap om variasjonen i helse og levealder og hva det kan bety for seniorenes arbeidsdeltakelse framover. 

30. november 2023

Program

09.00 Kort Introduksjon. Tove Midtsundstad, Fafo
09.05 Hævede adgangsaldre i Danmark: Effekter af ændringer, konsekvenser for kortuddannede og den nye Arne-pension. Mona Larsen, Det Nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd (ViVe)
09.50 Mat og mingling
10.10 Yrkesvise forskjeller i livsinntekt, avgangsalder og pensjon. Knut Røed, Frischsenteret.
10.35 Hva betyr økt levealder for den framtidige (potensielle) arbeidsstyrken? Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet.
11.00 Slutt

Deltakelse på Pensjonsforums seminarer og webinarer er forbeholdt ansatte i bedriftene og organisasjonene som er betalende medlemmer.