Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang

torsdag, 23 mars 2023

Hvordan forløper overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som fulltids pensjonist utenfor det betalte arbeidsmarkedet i dagens Norge? 

Spørsmålet belyses i denne rapporten som presenterer funn fra prosjektet «Overgangen mellom arbeid og pensjon – forståelse av pensjoneringsatferd». Målsettingen til prosjektet, som er gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, har vært å få en bedre forståelse av overgangsprosessen og av hvilke forhold som bidrar til ulike typer yrkesavgangsløp.