Heving av aldersgrensen for stillingsvern. Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?

mandag, 14 oktober 2019

Fafo-rapport skrevet av Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen.

I 2015 ble det besluttet å heve aldersgrensen for stillingsvern i Norge fra 70 til 72 år. Samtidig ble laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense hevet fra 67 til 70 år.

Målet med lovendringen var å øke de eldste arbeidstakernes valgfrihet og, ikke minst, bidra til økt yrkesdeltakelse blant dem over 67 år.

I denne rapporten undersøkes virksomhetenes og de ansattes tilpasning til aldersgrensen for stillingsvern i arbeidsmiljøloven og hevingen av denne.

Rapporten er en del av rapporteringen fra PensjonsLAB (Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft), finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.