Levealdersjustering av adersgrensene i pensjonssystemet - hvorfor og hvordan?

mandag, 14 oktober 2019

Notat som drøfter en mulig justering av pensjonsreformen, skrevet av Axel West Pedersen.

Hensikten med notatet er å drøfte en mulig justering av den norske pensjonsreformen,der dette premisset om en fast og uendret tidligste uttaksalder ved 62 år blir forlatt til fordel for et system der både denneog andre viktige «aldersgrenser» i pensjonssystemet og i trygdesystemet for øvrig automatisk flyttes oppover i takt med økninger i den forventede levealder.

Notatet er en del av rapporteringen fra PensjonsLAB (Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft), finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.