Stort fremskritt for pensjonssparing

onsdag, 13 september 2017

Det blir stadig klarere at den enkelte må spare mer til egen pensjon. En ny og transparent spareordning med skattesymmetri er derfor viktig både for den enkelte og samfunnet.

Finans Norge støtter innføringen av ny ordning for skattefavorisert individuell pensjonssparing fra 1. november 2017.

Pensjonssystemet består av tre pilarer: Folketrygden, pensjon via arbeidsgiver(e) og individuell sparing. Begge de førstnevnte har vært under endring de senere årene. Endringer som fører til at mange må påregne et lavere pensjonsnivå fra disse.

Dette gjør det desto viktigere at den enkelte selv kan spare til egen pensjon.