Skip to main content

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2023 publiseres årlig og beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

06. juni 2023

Den gir dermed et bilde av hvordan pensjonsreformen har påvirket sysselsetting og pensjonsuttak i folketrygden, og i privat og offentlig sektor. Årets rapport bekrefter i all hovedsak at de trendene en har sett over flere år, fortsetter.