Skip to main content

Pensjonskonferansen 2023

Den 5. september arrangeres Finans Norges Pensjonskonferanse 2023.

13. juni 2023

Konferansen arrangeres som en fysisk møteplass i Næringslivets Hus, men det er også mulig med digital deltagelse. 

Velkommen til Finans Norges Pensjonskonferanse!

Pensjonsnæringen må stadig tilpasse seg store og hyppigere endringer som følge av nytt regelverk og teknologisk utvikling. Samfunnet, næringslivet og finansnæringen digitaliseres i stadig større omfang, forbrukerne forventer nye digitale og enklere løsninger. Samarbeidet mellom offentlig og privat sektor har allerede realisert store samfunnsgevinster og har bidratt til nye nyttige løsninger og ny infrastruktur. Gevinstpotensialet ved ytterligere samarbeid om infrastruktur og datadeling er imidlertid fortsatt stort!  

Samtidig henger alle delene av pensjonssystemet sammen som en helhet. Hvordan bør arbeidsgivernes pensjonsordninger endres som følge av de endringene Pensjonsutvalget har foreslått i folketrygden? Hvordan påvirkes arbeidstakerne av forslagene, hva bør de tenke på og hvordan kan de møte endringene? Hva tenker politikerne, og hvordan kan det legges til rette for at aktørene kan bidra til en bærekraftig finansiering av den fremtidige norske velferdsstaten? Disse spørsmålene og mange flere, vil vi søke å få svar på når vi sammen med myndigheter, akademia og næringsliv inviterer til høstens store Pensjonskonferanse.

Programmet er tilpasset både arbeidsgivere og arbeidstakere som arbeider med forsikring og pensjon til daglig, men vil også være relevant for ansatte i myndighetsorganer, HR, organisasjoner, meglere, rådgivere og andre som ønsker å holde seg oppdatert på pensjonsområdet.