Hva betyr økt levealder for den framtidige (potensielle) arbeidsstyrken?

onsdag, 08 mars 2023

Vi lever stadig lenger, og i Norge som i mange andre land, er det et politisk mål at flere skal stå lenger i arbeid, men hvordan vil den økte levetiden påvirke størrelsen og sammensetningen av den framtidige potensielle arbeidsstyrken? 

Dette avhenger både av helsen til framtidens ‘yngre eldre’ (60–74 år), og av deres evner til og ønsker om å fortsette i arbeidslivet. Arbeidsgiveres holdninger og tilrettelegging av arbeidsforhold vil også ha stor betydning. I denne kommentarartikkelen oppsummerer vi aktuell forskning på området. Vi legger særlig vekt på mulige endringer i ‘yngre eldres’ helse og sykelighet, og ser dette i lys av befolkningsendringer og mulige endringer i arbeidsforhold.