Skip to main content

Hvordan måle tidspunkt for avgang fra yrkeslivet i Norge? Om ulike definisjoner, metoder og resultater

I denne artikkelen av Hellevik, Herlofsen og Pedersen ved Nova/OsloMet redegjøres det for ulike fremgangsmåter for å måle individers tidspunkt for avgang fra yrkeslivet.

06. juni 2023

Eksemplene er hentet fra nyere internasjonal og norsk forskning. Videre sammenliknes resultater fra to operasjonaliseringer av avgangstidspunkt basert på henholdsvis surveydata og registeropplysninger. Forskerne finner at samsvaret er stort på aggregert nivå, mens det er langt svakere på individnivå med betydelige systematiske forskjeller i samsvaret mellom ulike kategorier av yrkesaktive