Skip to main content

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil

29. februar ble et tverrpolitisk flertall på Stortinget enige om en rekke endringer i folketrygden (NAV).

20. mars 2024