Skip to main content

Sannsynlighet for tidliguttak av alderspensjon i MOSART

Notatet beskriver hva som kjennetegner personer som velger tidliguttak av alderspensjon i kombinasjon med arbeid, og hvordan sannsynligheten for tidliguttak er modellert i mikrosimuleringsmodellen MOSART.

20. mars 2024