Skip to main content

Myten om det norske utenforskapet

Fortellingen om et særnorsk utenforskap insisterer på at vi har for mange på trygd og for få i arbeid. Disse påstandene er ikke godt dokumentert.

01. mars 2024

Norge har færre utenfor arbeidsliv og utdanning enn de fleste land, og vi har høye sysselsettings- og aktivitetsrater. Sammenlignet med andre land har vi mange på uføretrygd, men ikke mange på trygd i alt. Forestillingen om et særnorsk utenforskap gir slik sett et villedende inntrykk av trygdenes rolle og bidrar til å svekke oppslutningen om velferdsstaten og allmenne forsikringsordninger som bidrar til å redusere inntektsforskjellene.