Skip to main content

Pensjonsforum 1 mars 2024

Vi hører ofte at det er for få i arbeid og for mange på trygd i Norge sammenlignet med andre land. Stemmer det? Tilsvarende har det vært omfattende søkelys på unge uføre de siste årene. Men hvor stort er egentlig det unge utenforskapet og hva skyldes det? I Pensjonsforum 1. mars ble disse problemstillingene belyst av Erling Barth fra Institutt for Samfunnsforskning og Torunn Bragstad fra NAV.

Foredragsfoilene er nå lagt ut på våre nettsider.

01. mars 2024

Program

09.00 Kort Introduksjon. Tove Midtsundstad, Fafo

09.05 Myten om det norske utenforskapet, Erling Barth, Institutt for Samfunnsforskning

09.35 Spørsmål

09.45 Mat og mingling

10.05 Unge i NAV: Fra arbeidsavklaring til uføretrygd, Torunn Bragstad, NAV

10.35 Spørsmål

10. 45 Slutt

Deltakelse på Pensjonsforums seminarer og webinarer er forbeholdt ansatte i bedriftene og organisasjonene som er betalende medlemmer.