Skip to main content

Norsk prosjekt om helseeffekter av lengre yrkeskarrierer

Selv om befolkningen i gjennomsnitt er friskere, bedre utdannet og har lengre karriere enn tidligere, er det fortsatt begrenset kunnskap om helsekonsekvensene av lengre yrkeskarrierer. Gjennom ny og innovativ bruk av registerdata og paneldata, vil dette Fafo-prosjektet søke å øke vår kunnskap om forholdet mellom lengre arbeidskarriere, pensjon og helse

13. juni 2024