Skip to main content

Regulering av pensjoner i 2024 og inntektsforholdene for pensjonister (Meld. St. 28 (2023–2024))

Meldinga redegjør for reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygda fra 1. mai 2024 (trygdeoppgjøret).

13. juni 2024