Skip to main content

Pensjonsforum 3. mars: Kjønnsgapet i pensjon

Sysselsettingsraten blant kvinner i Norden er høy. Likevel er det et gap mellom kvinners og menns pensjoner som varierer fra 28 prosent i Sverige til 5 prosent på Island. Dette var tema på Pensjonsforum 3. mars.

03. mars 2023

TemaNord-rapporten Gender-equal pensions in the Nordics. What can the Nordic countries learn from each other in order to close the gender pension gap? undersøker hvordan pensjonssystemene påvirker pensjonsgapet. Den gir også eksempler på hvordan gapet kan reduseres. På seminaret 3. mars ble rapporten presentert av Elin Halvorsen fra Statistisk sentralbyrå som har bidratt til arbeidet.