Skip to main content

Pensjonskassekonferansen, 22.-23. mai 2023

Konferansen er for ansatte i pensjonskassene, styremedlemmer og andre som jobber med pensjonskasser. Konferansen er også relevant for offentlige myndigheter, ulike leverandører og organisasjoner

15. februar 2023
  • Programhefte