Skip to main content

Pensjonsforum 5. januar 2024

Temaet i Pensjonsforum 5. januar var Stortingsmeldinga, Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil (Meld. St. 6 (2023-2024)), som ble lagt fram 15. desember. AID gjennomgikk hovedtrekkene i meldinga , før representanter fra hovedorganisasjonene kommenterte og debatterte forslagene.

Foredragsfoilene er nå lagt ut på våre nettsider.

20. desember 2023

Program

09.00 Kort Introduksjon. Tove Midtsundstad

09.05 Redegjørelse for Stortingsmeldinga: Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil, v/ Silje Aslaksen, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

09.40 Mat og mingling

10.00 Kommentarer fra

          Kristin Diserund Mildal NHO

          Anders Kvam, Akademikerne

          Ørnulf Kastet, YS

        Ragnar Bøe Elgsaas, LO

         Erik Orskaug, Unio

         Stein Gjerding, Spekter

10.40 Spørsmål og debatt

11.00 Slutt

Deltakelse på Pensjonsforums seminarer og webinarer er forbeholdt ansatte i bedriftene og organisasjonene som er betalende medlemmer.