Skip to main content

Sparing blant eldre

For de fleste eldre øker formuen fram mot uttak av alderspensjon. Etter hvert som yrkesinntektene faller, avtar også veksten i formuen. De som valgte å ta ut tidlig alderspensjon ser ut til å ha en noe svakere vekst enn de som ventet.

21. desember 2023

I denne artikkelen har Statistisk sentralbyrå (SSB) sett på utviklingen i nettoformuen for de som henholdsvis valgte å ta ut alderspensjonen tidlig og de som valgte å usette uttaket. SSBs tidligere analyser indikerer at  de som tok ut tidlig alderspensjon var godt forberedt på en lavere pensjonsutbetaling senere i livet, da de hadde en større formue før uttak alderspensjonen og fordi bankinnskuddet økte også i perioden de kombinerte yrkesinntekt og pensjon. I denne analysen, med en litt annen inndeling av gruppene og et lengere tidsperspektiv, ser en at nettoformuen til de som pensjonerte seg tidlig i utgangspunktet var lavere enn nettoformuen til de som valgte å vente. Veksten for de som tok ut tidlig alderspensjon ser også ut til å avta noe mer med fallende yrkesinntekten. Nivået på alderspensjonen får dermed en større betydning for den samlede inntekten.