Skip to main content

Regjeringen foreslår regler for ny AFP i offentlig sektor

Regjeringa fremmer i dag et lovforslag om ny avtalefesta pensjon (AFP) i offentlig sektor. Endringene vil ifølge regjeringen gjøre det enklere å kombinere pensjon og jobb.

15. desember 2023

Lovforslaget innebærer at AFP for ansatte i offentlig sektor blir endret fra å være en tidligpensjonsordning til å bli en ordning med et livsvarig påslag til folketrygden. I praksis betyr dette at en kan ta ut pensjon fleksibelt og fritt kombinere det med arbeidsinntekt. Den nye ordningen skal gjelde årskullene som er fødd i 1963 eller senere. Ny AFP kan bli utbetalt fra 2025 når 1963-kullet fyller 62 år.