Skip to main content

Lovforslag som skal gjøre det mer lønnsomt å jobbe lenger for offentleg ansatte født 1954–1962

Regjeringa foreslår å endre loven slik at det skal lønne seg for offentleg ansatte som er født i årskulla 1954–1962 å arbeide lenger. I dag lønner det seg i liten grad for denne gruppa.

15. desember 2023

I 2018 vedtok Stortinget nye pensjonsregler for offentleg ansatte som er født i 1963 eller seinare. Det innebar at den årlige pensjonen blir lavere om de går av tidlig med pensjon, og at pensjonen øker desto lenger de står i arbeid – på samme måte som for ansatte i privat sektor. For offentleg ansatte som er født 1954–1962 gjelder fremdeles brutto­ordninga, der årlig, samlet pensjon i liten grad henger sammen med hvor lenge du står i jobb.

Med endringa regjeringa nå foreslår vil de som er født mellom 1954 og 1962 som jobber etter at de har kompensert for levealdersjusteringa, få økt sin utbetaling av tenestepensjon, sammenlignet med gjeldende regler.