Foredrag 2014

Sarah Vickerstaff

fredag, 12 desember 2014
  • Too Old to Work Too Young to Retire? Changing Retirement Ages in the UK
  • Last ned foredrag

Gabriella Sjögren Lindquist

fredag, 12 desember 2014
  • Age regulations in pension systems and labour market participation
  • Last ned foredrag

Erik Hernæs

fredag, 21 november 2014

Axel West Pedersen

fredag, 21 november 2014

Espen Rye Ellingsen

fredag, 13 juni 2014
  • Private ytelsesordninger kan bli fripoliser. Hvorfor og hvor raskt?
  • Last ned foredrag

Jon M. Hippe

fredag, 13 juni 2014

Runa Kristiane Sæther

fredag, 13 juni 2014

Kjetil Svihus

fredag, 13 juni 2014
  • Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft?
  • Last ned foredrag

Lars Eivind Haartveit

fredag, 16 mai 2014

Eystein Gjelsvik

fredag, 16 mai 2014

Jon Hippe og Hans Gunnar Vøien

fredag, 16 mai 2014

Knut Røed

fredag, 14 mars 2014