Foredrag 2018

Henrik Hammer

mandag, 10 desember 2018

Erik Falk

mandag, 10 desember 2018
  • Ny offentlig tjenestepensjon - konsekvenser for arbeidsgivere og leverandør
  • Last ned foredrag

Johann Desprieé

mandag, 10 desember 2018

Eystein Gjelsvik

fredag, 28 september 2018

Thorstein Øverland

fredag, 28 september 2018

Tone Meldalen

fredag, 28 september 2018

Runa Sæther

fredag, 28 september 2018
  • Garanterte pensjonsprodukter, presentasjon av arbeidsgruppens rapport
  • Last ned foredrag

Jon M. Hippe og Hans Gunnar Vøien

fredag, 08 juni 2018
  • Nok pensjon? Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, tjenestepensjoner og AF
  • Last ned foredrag

Axel West Pedersen

fredag, 08 juni 2018
  • Fra rike menn til fattige kvinner? Fordelingsvirkningene av ny folketrygd i et kjønns og klasseperspektiv
  • Last ned foredrag

Anne Skevik Grødem

fredag, 08 juni 2018

Ellen Bakken

fredag, 13 april 2018

Thorstein Øverland,

fredag, 13 april 2018