Foredrag 2008

Pål Lillevold (Aktuarfirmaet Lillevold & partners)

fredag, 14 november 2008

Sissel Rødevand (FNH)

fredag, 14 november 2008

Audun Gleinsvik (ECON-Pöyry)

fredag, 14 november 2008

Jan-Erik Støstad (AID)

fredag, 05 september 2008

Stein Reegård (LO)

fredag, 05 september 2008

Knut Bratland (aktuar)

fredag, 05 september 2008

Nils Martin Stølen (SSB)

fredag, 05 september 2008

Jørund Vandvik (Nordea)

fredag, 05 september 2008

Geir Veland (Fafo)

fredag, 05 september 2008
  • Tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Status og utviklingstrekk
  • Last ned foredrag

Roar Engen (Klp)

mandag, 19 mai 2008
  • Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger - mulige modeller med ny folketrygd
  • Last ned foredrag

Kristin Diserud Mildal (Storebrand)

mandag, 19 mai 2008

Geir Veland (Fafo)

mandag, 19 mai 2008
  • Presentasjon av hovedfunn fra surveyundersøkelsen om utforming av uføreordninger i private tjenestepensjonsordninger
  • Last ned foredrag