Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Late Work in Sweden: Exit Pathways Express Unequal Exclusion Risks
Late Work in Sweden: Exit Pathways Express Unequal Exclusion Risks

08 mars 2023
 • Based on Swedish National Registry Data, this paper investigates the social structure of exclusion risks in late working life in Sweden by analyzing exit from working life, employment breaks, and late employment trajectories according to gender and education. 

Pensjonsforum 3. mars: Kjønnsgapet i pensjon

03 mars 2023
 • Sysselsettingsraten blant kvinner i Norden er høy. Likevel er det et gap mellom kvinners og menns pensjoner som varierer fra 28 prosent i Sverige til 5 prosent på Island. Dette var tema på Pensjonsforum 3. mars.

Pensjonskassekonferansen, 22.-23. mai 2023

Konferansen finner sted på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. 15 februar 2023
 • Konferansen er for ansatte i pensjonskassene, styremedlemmer og andre som jobber med pensjonskasser. Konferansen er også relevant for offentlige myndigheter, ulike leverandører og organisasjoner

Aktuarfokus 2023
Aktuarfokus 2023

30 januar 2023
 • Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar torsdag 16. februar 2023 kl. 09.00-17.00
  Programmet dekker varierte og tidsaktuelle temaer som opptar aktuarene og forsikringsbransjen.

Forsikringskonferansen 2023
Forsikringskonferansen 2023

09 januar 2023
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 31. januar kl. 09.00 til ca. kl. 15.15.

  Du får høre interessante innlegg og debatter om status pensjonsområdet, partenes syn på utviklingen av tjenestepensjon, status AFP i offentlig sektor og hvordan egen pensjonskonto har påvirket konkurransen.

Pension Wealth and the Gender Wealth Gap
Pension Wealth and the Gender Wealth Gap

09 januar 2023
 • In this article published in the European Journal of Population, the authors examine the gender wealth gap with a focus on pension wealth and statutory pension rights.

The effect of pension wealth on employment
The effect of pension wealth on employment

09 januar 2023
 • This study provides novel evidence about the pension wealth elasticity of employment. For the identification we exploit reform-induced variation of pension wealth that is related to the number of children but which does not affect the implicit tax rate of employment.

Fagseminar Liv & Pensjon og Finans
Fagseminar Liv & Pensjon og Finans

10 november 2022
 • Den Norske Aktuarforenings Fagkomite finans og risikostyring og Fagkomite liv og pensjonsforsikring inviterer til sitt årlige seminar.
  Kommer vi til å få god nok pensjon? Hvilken finansielle risiko står vi? Krig, inflasjon og behov for miljøtiltak og sikring av bærekraft påvirker både hverdagen vår og pensjonene. Disse og flere temaer blir belyst på årets seminar.

  Påmeldingsfristen er 17. november 2022 kl 12.00.

Pensjonsforum 4. november: Et forbedret pensjonssystem - partenes reaksjoner
Pensjonsforum 4. november: Et forbedret pensjonssystem - partenes reaksjoner

24 oktober 2022
 • Den 16. juni leverte Pensjonsutvalget sin utredning NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem, til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Utredningen blir tema hos Pensjonsforum 4. november. Utredningen ble presentert på Pensjonsforums medlemsmøte 25. august med kommentarer fra tre politisk oppnevnte utvalgsmedlemmer. Denne gangen lar vi åtte representanter for partene i arbeidslivet kommentere og diskutere utvalgets rapport og forslag.

  Vi gjør oppmerksom på at møtet denne gangen vil starte kl. 08.30, altså 30 minutter tidligere enn vanlig.

State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study
State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study

24 oktober 2022
 • We examine individuals’ retirement behaviour in response to changes in the State Pension  eligibility age introduced in various Pension Acts in the UK. The findings show the probability of retirement increases sharply once individuals become eligible for State Pension, by 40 pp and 34 pp for men and women respectively.