Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Aktuarfokus 2022: 14. februar kl. 12.00 – 17.30 som digitalt seminar
Aktuarfokus 2022: 14. februar kl. 12.00 – 17.30 som digitalt seminar

26 januar 2022
 • Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til digitalt seminar med temaer som opptar aktuarene og forsikringsbransjen. Seminaret er også åpent for ikke-medlemmer av DNA.

Big Data at Work: Age and Labor Productivity in the Service Sector
Big Data at Work: Age and Labor Productivity in the Service Sector

25 januar 2022
 • Does productivity decline with age? Does population aging harm economic growth? We exploit process-generated data from a large and typical service-sector company. We find no decline in average productivity in the age range of 20-60. This result is precisely measured.

Pensjonsformue og tidlig alderspensjon
Pensjonsformue og tidlig alderspensjon

25 januar 2022
 • De som velger å arbeide uten å ta ut tidlig alderspensjon blant ledere og ansatte i akademiske- eller høyskoleyrker har forholdsvis store pensjonsformuer. Slik er det ikke for de resterende yrkesgruppene. Her har de som arbeider langt mindre pensjonsformue enn de som tar ut alderspensjon.

Riktig god jul og et godt nytt år!
Riktig god jul og et godt nytt år!

23 desember 2021
 • Pensjonsforum ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! Vi gleder oss til å invitere til nye møter, forhåpentligvis fysiske møter, med de mest aktuelle problemstillingene på pensjonsområdet også i 2022.

Velkommen til Forsikringskonferansen 2022 - digital (25. januar)
Velkommen til Forsikringskonferansen 2022 - digital (25. januar)

23 desember 2021
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 25. januar kl. 09.00 til ca. kl. 16.00 Konferansen gjennomføres digitalt.
  Du får høre interessante innlegg og debatter om status og forventninger til pensjonspolitikken, offentlig tjenestepensjon og konkurransesituasjonen.

Do Retirees Want Constant, Increasing, or Decreasing Consumption?
Do Retirees Want Constant, Increasing, or Decreasing Consumption?

23 desember 2021
 • Whether households prefer a constant, increasing, or decreasing path of consumption in retirement has important implications for our understanding of retirement adequacy.  Financial planners and researchers have often assumed that retirees would like to maintain their pre-retirement standard of living.

Pension Policy Literacy and Retirement Expectations: A Cross-Country Survey Experiment
Pension Policy Literacy and Retirement Expectations: A Cross-Country Survey Experiment

22 desember 2021
 • This study reports the findings of the first cross-national survey experiment on the effects of information on the expected retirement age. Given the drawbacks of unrealistic retirement expectations, the study examines the impacts of nonpartisan information about future demographic aging and forecasted pension benefit levels.

Occupation-Based Life Expectancy: Actuarial Fairness in Determining Statutory Retirement Age
Occupation-Based Life Expectancy: Actuarial Fairness in Determining Statutory Retirement Age

22 desember 2021
 • This study examines occupation-based differences in life expectancy and the extent to which health accounts for these differences. Twentyseven-year survival follow-up data were used from the Dutch population-based Longitudinal Aging Study Amsterdam (n = 2,531), initial ages 55–85 years. Occupation was based on longest-held job.

Is Demand for Older Workers Adjusting to an Aging Labor Force?
Is Demand for Older Workers Adjusting to an Aging Labor Force?

22 desember 2021
 • This paper analyzes the demand for older workers, their substitutability with younger workers, and how well the demand for older workers tracks changes in the age composition of the labor force.  The main data source for the analysis is the Quarterly Workforce Indicators from 2000 to 2018, which provides earnings and employment by sector and metropolitan statistical area.

Fagseminar Liv & Pensjon, Data Science og Finans
Fagseminar Liv & Pensjon, Data Science og Finans

10 november 2021
 • Fagkomitéene Liv & Pensjon, Data Science og Finans i Den Norske Aktuarforening arrangerer seminar 25.11.2021 på Felix Konferansesenter.
  Liv og Pensjon har lagt opp et variert program der vi ser på noen av de siste produktrelaterte endringer som har skjedd. Fra finans får vi blant annet en oppdatering av markedsforholdene aktuarene må styre i.