Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Regulering av løpende pensjoner
Regulering av løpende pensjoner

11 mars 2021
  • Reguleringen av løpende pensjoner fra folketrygden har vært gjenstand for mye diskusjon og debatt de siste årene. Dette skyldes at kjøpekraftsutviklingen har vært klart svakere enn det som ble lagt til grunn i pensjonsreformen. Nylig vedtok derfor Stortinget å gå bort i fra å regulere pensjonene med en fast fradragsfaktor på 0,75 prosent.

Egen pensjonskonto: Stor interesse for selvvalgte leverandører på Finansportalen
Egen pensjonskonto: Stor interesse for selvvalgte leverandører på Finansportalen

11 mars 2021
  • Finansportalen (www.finansportalen.no) ble lansert i 2008 og er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Finansportalen skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen består av digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne bank-, pensjons-, forsikrings- og investeringsprodukter.

Risk Sharing within Pension Schemes
Risk Sharing within Pension Schemes

11 mars 2021
  • Many countries are reforming their pension systems to facilitate economic and demographic changes. New systems seek to mitigate risks by allocating surpluses to a buffer fund that smooths fluctuations in investment returns and between pension generations.

Pensjonsforum webinar 19, februar: Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet
Pensjonsforum webinar 19, februar: Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet

09 februar 2021
  • Foredragsholder Ragni Hege Kitterød, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning: Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?

Promoting an Age-Inclusive Workforce. Living, Learning and Earning Longer.
Promoting an Age-Inclusive Workforce. Living, Learning and Earning Longer.

27 januar 2021
  • All OECD economies are undergoing rapid population ageing, leading to more age diversity in workplaces than ever before as people are not only living longer but working longer. Greater diversity of experience, generations and skills gives employers an important opportunity to harness the talent that different age groups bring to the workplace and improve productivity and profitability. What can employers do to maximise the benefits of a multigenerational workforce?

Aktuarfokus 2021: 18. februar kl. 12.00 – 17.35 som digitalt seminar
Aktuarfokus 2021: 18. februar kl. 12.00 – 17.35 som digitalt seminar

27 januar 2021
  • Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar med temaer som opptar aktuarene og forsikringsbransjen. Seminaret er også åpent for ikke-medlemmer av DNA. Få med deg siste nytt om egen pensjonskonto, felles datapool for bedret modellering av svik, modellering av Covid-19 pandemien. Aktuarfokus avsluttes med foredrag om den fantastiske hjernen vår.

Work factors facilitating working beyond state pension age: Prospective cohort study with register follow-up
Work factors facilitating working beyond state pension age: Prospective cohort study with register follow-up

25 januar 2021
  • Objectives The demographic changes in Europe underline the need for an extension of working lives. This study investigates the importance of physical work demands and psychosocial work factors for working beyond the state pension age (65 years).

How will disabled workers respond to a higher retirement age?
How will disabled workers respond to a higher retirement age?

21 januar 2021
  • A higher retirement age has a positive effect on the labor participation of older people, but probably also leads to more disability and unemployment benefit claims. This study shows that older employees who are partially disabled for work are more likely to face a full benefit situation due to the increase in the retirement age.

Technology, Labour Market Institutions and Early Retirement: Evidence from Finland
Technology, Labour Market Institutions and Early Retirement: Evidence from Finland

14 januar 2021
  • There are two major barriers to increasing employment of older workers. First, older workers engaged in codifiable, routine tasks are particularly prone to the risk of being displaced by computers and robots. Second, several countries have in place various labour market institutions that encourage early retirement, such as exceptional entitlements or looser criteria for unemployment and disability benefits applied to older individuals.

Do People Work Longer When They Live Longer?
Do People Work Longer When They Live Longer?

14 januar 2021
  • This paper examines the relationship between life expectancy and labor force participation at older ages. It uses information on life expectancy from the U.S. Small-Area Life Expectancy Estimates Project and information on labor force participation from the five-year American Community Survey.