Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Pensjonsforum: Egen pensjonskonto

Webinar 20. august 16 august 2021
  • Egen pensjonskonto ble innført i 2021, og omfatter om lag 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon. I løpet av 2021 skal nåværende og tidligere pensjonsopptjening samles på egne pensjonskontoer, med mindre arbeidstaker reserverer seg mot dette. 1. mai startet den automatiske samlingen av pensjonskapitalbevis. På seminaret gir Finans Norge oss en oversikt over status så langt. Deretter får vi kommentarer fra bransjen og fra partene i arbeidslivet. 

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor
Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

10 juni 2021
  • Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020
Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020

10 juni 2021
  • Det ble i 2020 innbetalt i overkant av 104 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2019 var innbetalt premie på 109 milliarder kroner og i 2018 på 100 milliarder kroner.

Ny AFP i privat sektor
Ny AFP i privat sektor

10 juni 2021
  • I  tariffoppgjøret  mellom  LO  og  NHO  våren  2018  ble  det  enighet  om  å  utrede  alternativer  til  den  gjeldende AFP-ordningen i privat sektor. LO og NHO ble i mai enige om prinsippene for ny AFP-ordning som vil lage en langt mer rettferdig avtalefestet pensjon.

Trygdedrøftingene 2021
Trygdedrøftingene 2021

25 mai 2021
  • Trygdedrøftingene 2021 markerer slutten på et reguleringsregime som har gitt pensjonistene usedvanlig dårlig uttelling i mange år. Regjeringen Solbergs hardnakkede motstand mot å endre måten det skal underreguleres på ble i forkant av årets trygdeoppgjør nedkjempet av Stortinget.

Utredning av AFP-ordningen
Utredning av AFP-ordningen

06 mai 2021
  • LO og NHO ble i tariffoppgjøret i 2018 enige om å se på mulighetene for en mer rettferdig og forutsigbar AFP-ordning. Denne uken offentliggjøres kortversjonen av "Utredingen av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor".  NHO ønsker velkommen til webinar der vi presenterer utredningen.

Pension knowledge and the effectiveness of pension reforms
Pension knowledge and the effectiveness of pension reforms

06 mai 2021
  • This study examines how knowledge about institutional settings and their reform affects the effectiveness of those reforms. We examine this question in the context of social security, the largest social insurance program in Europe, by exploiting time and cross-country variation in pension regulations in seven European countries.

Extending working lives: How policies shape retirement and labour market participation of older workers
Extending working lives: How policies shape retirement and labour market participation of older workers

06 mai 2021
  • This study investigates how policies shape retirement and labour market participation of older workers and thus help extending working lives. It employs a time‐series–cross‐section analysis of the effects of macro‐level institutional pull, push and retention factors on effective retirement age and employment rate of older workers in 15 OECD countries from 1992 to 2010.

Recent pension reforms in Europe: More challenges, new directions. An overview
Recent pension reforms in Europe: More challenges, new directions. An overview

06 mai 2021
  • During the last 30 years, all European Union member states have reformed their pension systems. In view of ongoing and intensifying population aging, efforts have aimed at containing the future rise of the contribution rate, improving the system dependency ratio, lowering the benefit ratio and/or infusing tax money or other financial resources into the system.

Presentasjoner fra møter i Pensjonsforum
Presentasjoner fra møter i Pensjonsforum

31 mars 2021
  • Vi minner om at presentasjonene på Pensjonsforums møter legges ut på nettsiden. Dersom du ikke kunne være med eller ønsker å se presentasjonen igjen kan du finne den ved å gå inn på Foredrag i menyen på nettsiden.