Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Work Less but Stay Longer
Work Less but Stay Longer

18 oktober 2021
 • Working paper by Erik Hernaes, Zhiyang Jia, John Piggott and Trond Christian Vigtel
  Many consider that reducing the eligibility age for pension benefits will discourage labor supply by mature workers. This paper analyzes a recent Norwegian pension reform which effectively lowered the eligibility age of retirement from 67 to 62 for a group of workers.

Pensions and Divorce: what do we know, and what future research is needed?
Pensions and Divorce: what do we know, and what future research is needed?

18 oktober 2021
 • We set out to understand how we might assess the implications of divorce for pension provision and the later life welfare of divorcees in the UK.

Are Older Workers Capable of Working Longer?
Are Older Workers Capable of Working Longer?

18 oktober 2021
 • Disability-free life expectancy had been rising continuously in the United States until 2010, suggesting working longer as a solution for those financially unprepared for retirement. However, recent developments suggest improvements in working life expectancy have stalled, especially for minorities and those with less education.

Pensjonsforum: Egen pensjonskonto

Webinar 20. august 16 august 2021
 • Egen pensjonskonto ble innført i 2021, og omfatter om lag 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon. I løpet av 2021 skal nåværende og tidligere pensjonsopptjening samles på egne pensjonskontoer, med mindre arbeidstaker reserverer seg mot dette. 1. mai startet den automatiske samlingen av pensjonskapitalbevis. På seminaret gir Finans Norge oss en oversikt over status så langt. Deretter får vi kommentarer fra bransjen og fra partene i arbeidslivet. 

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor
Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

10 juni 2021
 • Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020
Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020

10 juni 2021
 • Det ble i 2020 innbetalt i overkant av 104 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2019 var innbetalt premie på 109 milliarder kroner og i 2018 på 100 milliarder kroner.

Ny AFP i privat sektor
Ny AFP i privat sektor

10 juni 2021
 • I  tariffoppgjøret  mellom  LO  og  NHO  våren  2018  ble  det  enighet  om  å  utrede  alternativer  til  den  gjeldende AFP-ordningen i privat sektor. LO og NHO ble i mai enige om prinsippene for ny AFP-ordning som vil lage en langt mer rettferdig avtalefestet pensjon.

Trygdedrøftingene 2021
Trygdedrøftingene 2021

25 mai 2021
 • Trygdedrøftingene 2021 markerer slutten på et reguleringsregime som har gitt pensjonistene usedvanlig dårlig uttelling i mange år. Regjeringen Solbergs hardnakkede motstand mot å endre måten det skal underreguleres på ble i forkant av årets trygdeoppgjør nedkjempet av Stortinget.

Utredning av AFP-ordningen
Utredning av AFP-ordningen

06 mai 2021
 • LO og NHO ble i tariffoppgjøret i 2018 enige om å se på mulighetene for en mer rettferdig og forutsigbar AFP-ordning. Denne uken offentliggjøres kortversjonen av "Utredingen av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor".  NHO ønsker velkommen til webinar der vi presenterer utredningen.

Pension knowledge and the effectiveness of pension reforms
Pension knowledge and the effectiveness of pension reforms

06 mai 2021
 • This study examines how knowledge about institutional settings and their reform affects the effectiveness of those reforms. We examine this question in the context of social security, the largest social insurance program in Europe, by exploiting time and cross-country variation in pension regulations in seven European countries.