Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Should we revive PAYG? On the optimal pension system in view of current economic trends
Should we revive PAYG? On the optimal pension system in view of current economic trends

08 november 2021
 • In many countries, both pay-as-you-go (PAYG) and funding are used to finance pensions, although the balance between the two principles differs a lot between countries. Over the last decades, many countries made a gradual transition to more funding.

NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2021
NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2021

27 oktober 2021
 • Bli med på årets pensjons- og forsikringskonferanse 11. november og hør mer om viktige og aktuelle pensjonstema som berører bedriftene. I år kan du delta både fysisk og digitalt. I år blir temaene blant annet Pensjonsreformen - bærekraft og fordeling, pensjon fra første krone og AFP i privat sektor.

Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?
Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?

18 oktober 2021
 • Forskningskonferansen 2021 - Senter for seniorpolitikk

  29. oktober kommer Norsk seniorpolitisk barometer med årets tall for hvordan det står til i arbeidslivet. I år er det lederne som svarer om sine erfaringer og holdninger. I tillegg presenteres ferske forskningsresultater om hvordan norske virksomheter håndterer seniorene i ulike omstillingssituasjoner, og hvilke strategier og tiltak som vurderes ved behov for nedbemanning, rekruttering og kompetanseendring.

Work Less but Stay Longer
Work Less but Stay Longer

18 oktober 2021
 • Working paper by Erik Hernaes, Zhiyang Jia, John Piggott and Trond Christian Vigtel
  Many consider that reducing the eligibility age for pension benefits will discourage labor supply by mature workers. This paper analyzes a recent Norwegian pension reform which effectively lowered the eligibility age of retirement from 67 to 62 for a group of workers.

Pensions and Divorce: what do we know, and what future research is needed?
Pensions and Divorce: what do we know, and what future research is needed?

18 oktober 2021
 • We set out to understand how we might assess the implications of divorce for pension provision and the later life welfare of divorcees in the UK.

Are Older Workers Capable of Working Longer?
Are Older Workers Capable of Working Longer?

18 oktober 2021
 • Disability-free life expectancy had been rising continuously in the United States until 2010, suggesting working longer as a solution for those financially unprepared for retirement. However, recent developments suggest improvements in working life expectancy have stalled, especially for minorities and those with less education.

Pensjonsforum: Egen pensjonskonto

Webinar 20. august 16 august 2021
 • Egen pensjonskonto ble innført i 2021, og omfatter om lag 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon. I løpet av 2021 skal nåværende og tidligere pensjonsopptjening samles på egne pensjonskontoer, med mindre arbeidstaker reserverer seg mot dette. 1. mai startet den automatiske samlingen av pensjonskapitalbevis. På seminaret gir Finans Norge oss en oversikt over status så langt. Deretter får vi kommentarer fra bransjen og fra partene i arbeidslivet. 

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor
Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

10 juni 2021
 • Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020
Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020

10 juni 2021
 • Det ble i 2020 innbetalt i overkant av 104 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2019 var innbetalt premie på 109 milliarder kroner og i 2018 på 100 milliarder kroner.

Ny AFP i privat sektor
Ny AFP i privat sektor

10 juni 2021
 • I  tariffoppgjøret  mellom  LO  og  NHO  våren  2018  ble  det  enighet  om  å  utrede  alternativer  til  den  gjeldende AFP-ordningen i privat sektor. LO og NHO ble i mai enige om prinsippene for ny AFP-ordning som vil lage en langt mer rettferdig avtalefestet pensjon.