Foredrag

Her vil du finne alle foredrag som holdes i Pensjonsforum. Disse foredragene holdes av personer som eksklusivt er invitert til Pensjonsforum for å redegøre for eller presentere sentrale problemstillinger innen pensjonsområdet.
Knut Røed (Frisch)

fredag, 12 mars 2010

Asbjørn Mo (Storebrand)

fredag, 12 mars 2010
 • Arbeidsavklaringspenger - forholdet til tjenestepensjonsordningene
 • Last ned foredrag

Roar Bergan

fredag, 12 mars 2010

Sara Bergstrøm (Pensionsmyndigheten)

mandag, 01 februar 2010
 • Det svenska premiepensionssystemet - erfarenheter från ett fonderat pensionssystem
 • Last ned foredrag

Caspar Holter

fredag, 29 januar 2010

Christer Hyggen (Fafo)

fredag, 29 januar 2010

Magne Bråthen (NAV)

fredag, 06 november 2009
 • Sysselsettingseffekten av endrede regler for alderspensjon for 67 åringer
 • Last ned foredrag

Per Erik Solem (NOVA)

fredag, 06 november 2009

Anne Cathrine Grambo (NAV)

fredag, 06 november 2009
 • Hva vet befolkningen om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjonsatferden?
 • Last ned foredrag

Axel West Pedersen (NOVA)

fredag, 11 september 2009
 • Et kritisk blikk på pensjonsreformen og forventningene om økt arbeidstilbud
 • Last ned foredrag

Ingemar Svensson (Forsäkringskassan)

fredag, 11 september 2009
 • Vad vet vi om pensionssystemet effekter på de eldres arbetskraftdeltakande i Sverige?
 • Last ned foredrag

Ole Christian Lien (NAV)

fredag, 11 september 2009