Foredrag

Her vil du finne alle foredrag som holdes i Pensjonsforum. Disse foredragene holdes av personer som eksklusivt er invitert til Pensjonsforum for å redegøre for eller presentere sentrale problemstillinger innen pensjonsområdet.

Ole Christian Lien

fredag, 13 februar 2015
  • Pensjonsreformen – har den hatt innvirkning på bruken av helserelaterte ytelser?
  • Last ned foredrag

Steinar Fuglevaag

fredag, 13 februar 2015

Kristin Diserud Mildal

fredag, 13 februar 2015

Roar Bergan

fredag, 13 februar 2015

Sarah Vickerstaff

fredag, 12 desember 2014
  • Too Old to Work Too Young to Retire? Changing Retirement Ages in the UK
  • Last ned foredrag

Gabriella Sjögren Lindquist

fredag, 12 desember 2014
  • Age regulations in pension systems and labour market participation
  • Last ned foredrag

Erik Hernæs

fredag, 21 november 2014

Axel West Pedersen

fredag, 21 november 2014

Espen Rye Ellingsen

fredag, 13 juni 2014
  • Private ytelsesordninger kan bli fripoliser. Hvorfor og hvor raskt?
  • Last ned foredrag

Jon M. Hippe

fredag, 13 juni 2014

Runa Kristiane Sæther

fredag, 13 juni 2014

Kjetil Svihus

fredag, 13 juni 2014
  • Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft?
  • Last ned foredrag