2017

Ny realinntektsnedgang for alderspensjonistene
Ny realinntektsnedgang for alderspensjonistene

20 mars 2017
 • Unios notatserie nr. 2/2017

  Pensjonistene taper igjen. For tredje året på rad blir det realinntektsnedgang for landets alderspensjonister. Følges dagens reguleringsforskrift får pensjonistene en realnedgang i alderspensjonene på 1,2 pst i år, etter en nedgang på 1,9 pst i 2016 og ned 0,5 pst i 2015. Stortinget har valgt å underregulere alderspensjonene på en måte som har og vil skape mye unødvendig støy. Nå må noen snart skjære igjennom. Politikken må gå foran teknikken. Om regjeringen ikke gjør noe, må Stortinget gripe inn.

Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden
Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden

20 mars 2017
 • Fredrik Haugen & Sissel Rødevand

  Et offentlig utvalg foreslår store endringer i den norske folketrygdens ytelser til etterlatte. Utvalget foreslår at etterlatte under 67 år kun skal få en tidsbegrenset omstillingsstønad, at reglene om mulige tillegg i alderspensjon og uføretrygd for etterlatte fases ut, og at ytelsene til etterlatte barn skal forbedres. Denne artikkelen beskriver hovedregler i dagens ordninger for etterlatte i folketrygdens ytelser til etterlatte, og hvordan utvalget foreslår at ordningene bør endres.

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon
Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

20 mars 2017
 • Runa Kristiane Sæther

  En arbeidsgruppe har utredet ulike alternativer for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Rapporten fra arbeidsgruppen tar for seg ulike alternativer for såkalt egen pensjonskonto, økt mulighet for individuell pensjonssparing og kriterier for rett til pensjonsopptjening. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet. Det ble også opprettet en referansegruppe med deltakelse fra partene i arbeidslivet, finansnæringen og Forbrukerrådet.

Cost of Aging
Cost of Aging

16 mars 2017
 • Ronald Lee & Andrew Mason

  As populations in richer nations get older, GDP growth slows, support costs rise, and government budgets feel pressure.

Adjustment to longer working lives among older workers in the Netherlands
Adjustment to longer working lives among older workers in the Netherlands

16 mars 2017
 • Concerns regarding the long term sustainability of the welfare state have urged national governments to reform their pension systems. The pace in which reforms have been implemented in the Netherlands took many employees by surprise. Cohorts born in 1950 and later had to adjust their perspectives on retirement several times in succession. This paper addressed the question how working adults age 60+ adjust to the changing prospects of a longer working life.

67 holder stand som pensjonsalder
67 holder stand som pensjonsalder

08 mars 2017
 • Det store flertallet av de som startet uttak fra sin pensjonsordning i 2016 var 67 år gamle.

  Etter pensjonsreformen, der man åpnet for å ta ut pensjon fra fylte 62 år, har man kanskje fryktet at nordmenn ville rømme spadene, sykehjemmet, butikkjobben eller kontorlandskapet så fort man rundet 62 år. Tall for private pensjonsordninger viser at frykten var sterkt overdrevet. Flertallet holder ut til de er 67 år gamle. Dette er fortsatt den foretrukne avgangsalder.

Pensjon for alle – konferanse 27. mars
Pensjon for alle – konferanse 27. mars

08 mars 2017
 • Pensjon er utrolig viktig – og de grunnleggende prinsippene om pensjon kan alle forstå. Forsvar offentlig pensjon og Rettferdig pensjon – gjenreis AFP arrangerer felles konferanse, den er rettet mot deg som er under 45 år som vil forstå hva som skjer med den nye folketrygden etter pensjonsreformen. Har det blitt en pensjon for friske, høytlønte menn, mens vi andre må klare oss som best vi kan?

Pensjonsforums jubileumskonferanse 2017
Pensjonsforums jubileumskonferanse 2017

11 februar 2017
 • Pensjonsforum ble etablert i 2007 og har hatt en rekke seminarer med mange viktige og spennende temaer i løpet av disse ti årene som har gått. Styringsgruppa for Pensjonsforum ønsker å markere at Pensjonsforum er 10 år i 2017 og inviterer til jubileumskonferanse, onsdag 1. – torsdag 2. mars 2017 på Soria Moria, Holmenkollen, Oslo. Konferansen starter kl. 12.00 på onsdagen og avsluttes torsdag kl. 16.00.

Effects of working part-time and full-time on physical and mental health in old age in Europe
Effects of working part-time and full-time on physical and mental health in old age in Europe

07 februar 2017
 • We distinguish between part-time and full-time work activity and analyse their eff ects on the physical and mental health conditions of older workers in Europe.We use statutory eligibility ages for receiving retirement benefi ts as instruments for part-time and full-time work decisions to avoid the potential bias that deteriorating health conditions can cause employees to work fewer hours or not at all.We also control for unobserved heterogeneity across individuals.

Innbetaling til innskuddspensjon øker sterkt
Innbetaling til innskuddspensjon øker sterkt

07 februar 2017
 • Finans Norges markedsstatistikk for 4. kvartal 2016 viser at norske livselskaper totale forsikringsforpliktelser økte med 7 prosent til 1172 milliarder kroner gjennom 2016. Tallene bekrefter trenden om at innskuddspensjon overtar for ytelsesordningene.

Pensjonskassekonferansen 2017
Pensjonskassekonferansen 2017

03 februar 2017
 • Årets Pensjonskassekonferansen avholdes på Scandic Park Sandefjord, 25.-26. april. Les programmet og meld deg på hos Pensjonskasseforeningen.

Fafo-frokost med rapportlansering tirsdag 31. januar: Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?
Fafo-frokost med rapportlansering tirsdag 31. januar: Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

09 januar 2017
 • En ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert, ifølge en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. På dette frokostseminaret presenteres hovedfunnene fra rapporten, og det blir kommentarer fra sentrale aktører.