Skip to main content

Artikler som begynner med V

Velferdspolitikk - helse, omsorg, trygd

06 juni 2023
 • Hele befolkningen er i berøring med velferdsordningene gjennom livets ulike faser. I denne boken av Axel W. Pedersen ved Nova/OsloMet og Aksel Hatland ved ISF beskrives de etablerte velferdsordningene slik de er utformet i dag. 

Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang

23 mars 2023
 • Hvordan forløper overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som fulltids pensjonist utenfor det betalte arbeidsmarkedet i dagens Norge? 

Velkommen til Forsikringskonferansen 2022 - digital (25. januar)
Velkommen til Forsikringskonferansen 2022 - digital (25. januar)

23 desember 2021
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 25. januar kl. 09.00 til ca. kl. 16.00 Konferansen gjennomføres digitalt.
  Du får høre interessante innlegg og debatter om status og forventninger til pensjonspolitikken, offentlig tjenestepensjon og konkurransesituasjonen.

Velkommen til Forsikringskonferansen 13. april 2021
Velkommen til Forsikringskonferansen 13. april 2021

31 mars 2021
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 13.april kl. 09.00 til ca. kl. 15.30. Konferansen gjennomføres digitalt. Du får høre interessante innlegg og debatter om fremtidens pensjonssystem i et generasjonsperspektiv, egen pensjonskonto, norsk økonomi og skadeforsikring mot 2025 og datarevolusjonen. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Velkommen til Forsikringskonferansen 2021
Velkommen til Forsikringskonferansen 2021

07 januar 2021
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 26. januar kl. 09.00 til ca. kl. 15.30. Konferansen gjennomføres digitalt.
  Du får høre interessante innlegg og debatter om fremtidens pensjonssystem i et generasjonsperspektiv, egen pensjonskonto, norsk økonomi og skadeforsikring mot 2025 og datarevolusjonen. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Velkommen til Pensjonsforum våren 2021
Velkommen til Pensjonsforum våren 2021

21 desember 2020
 • Etter en litt lengre koronapause starter Pensjonsforum opp igjen for fullt i januar 2021. Hver måned fram til sommeren vil vi arrangere en times webinar mellom 9.00 og 10.00. Som vanlig presenteres nye tall om pensjon, uttak og avgang, ferske forskningsfunn, og aktuelle saker fra pensjonsområdet.

Velkommen til Forsikringskonferansen 2020
Velkommen til Forsikringskonferansen 2020

19 desember 2019
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 28. januar kl. 09.00 til ca. kl. 15.00 på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 i Oslo.

  Du får høre interessante innlegg og debatter om bærekraft, status pensjonsreform og egen pensjonskonto. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!
Vi ønsker alle en riktig god sommer!

12 juli 2018
 • Pensjonsforum ønsker alle sine medlemmer en riktig god sommer!

  Vi ser frem til å invitere til nye møter i Pensjonsforum til høsten. Mer informasjon om tema og tidspunkt kommer i august.

Vil nye rammebetingelser gjøre investeringer i infrastruktur mer attraktivt?
Vil nye rammebetingelser gjøre investeringer i infrastruktur mer attraktivt?

13 september 2016
 • Innføringen av en ny aktivaklasse for infrastrukturinvesteringer i Solvens II og regler om langsiktige investeringsfond, skal bidra til å forbedre rammevilkårene for investeringer i infrastruktur. Mye tyder på at dette er et langt skritt i riktig retning, men 15 prosentgrensen for eierandel i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet kan fortsatt vise seg å ha størst betydning for omfanget av forsikringsforetaks infrastrukturinvesteringer.

Value for money in DC workplace pensions
Value for money in DC workplace pensions

23 juni 2016
 • The report highlights that, while there is no single definition of value for money in pensions, there is consensus that value for money is about more than simply cost. Although costs and transparency of costs are important, consideration of value for money should also include elements such as administration, communication with members, and governance. Schemes may also look for consistent returns or an investment strategy in line with the level of risk that members are willing to take.

Venter med tjenestepensjon til 67
Venter med tjenestepensjon til 67

03 mai 2016
 • Fra 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon fra 62 år i private tjenestepensjonsordninger. Det store flertallet venter imidlertid til de er 67 år med å ta ut tjenestepensjon. Det viser statistikk fra Finans Norge.

Voldsom variasjon i tjenestepensjon

17 mars 2014
 • Tjenestepensjonen for folk med 30 år i arbeidslivet kan variere fra rundt 35.000 kroner og ned til 7.500 avhengig av om du jobber på kommunalt eller anbudsutsatt sykehjem.