Skip to main content

Artikler som begynner med B

Bjørn Heine Strand

fredag, 01 desember 2023

Big Data at Work: Age and Labor Productivity in the Service Sector
Big Data at Work: Age and Labor Productivity in the Service Sector

25 januar 2022
 • Does productivity decline with age? Does population aging harm economic growth? We exploit process-generated data from a large and typical service-sector company. We find no decline in average productivity in the age range of 20-60. This result is precisely measured.

Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?
Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

21 mai 2019
 • – Det er helt åpenbart at om vi hadde økt den nedre aldersgrensen for alderspensjon fra 62 til 63 år, ville mange flere jobbet lenger, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

  For hvert år norske arbeidstakere jobber lenger, vil det bli utført nesten 70 000 flere årsverk.

Behandlingsforsikring – nyttig eller unødvendig?
Behandlingsforsikring – nyttig eller unødvendig?

13 november 2015
 • Forsikringsforeningen inviterer til medlemsmøte om ulike sider ved behandlingsforsikring 25. november kl. 16.15-18.30 i KS Agenda Møtesenter i Oslo.

Bjørn Atle Haugen

fredag, 28 august 2015

Banklovkommisjonen foreslår regelverk for ytelsespensjon
Banklovkommisjonen foreslår regelverk for ytelsespensjon

28 april 2015
 • Banklovkommisjonen la 28. april fram et forslag til regelverk for ytelsespensjon som bygger på prinsippene i ny folketrygd. Det viser at det fortsatt kan være mulig for virksomheter og foretak å tilby sine ansatte et ytelsesbasert pensjon.

Bedriftene flykter fra ytelsespensjon
Bedriftene flykter fra ytelsespensjon

22 april 2015
 • 28 april kommer Banklovkommisjonen med sin innstilling om ytelsespensjonene. Det har vært en kraftig nedgang i de ytelsesbaserte ordningene de siste årene. Bedriftene går i retning av å tilby arbeidstakerne en innskuddsbasert ordning, noe som gir en større risiko for de ansatte. Hybridpensjon er ny, og lite utbredt.

Behov for ny ytelsespensjon?
Behov for ny ytelsespensjon?

20 april 2015
 • 28. april avgir Banklovkommisjonen sin innstilling om ny ytelsesbasert tjenestepensjon – og allerede 29. april inviterer Forsikringsforeningen til møte om hovedtrekkene i innstillingen og få reaksjoner fra forsikringsnæringen og representanter for partene i arbeidslivet. Møtet går fra kl. 1615-1815 i møtesenteret KS Agenda i Haakon VIIs gate 9, Oslo

Building a distribution builder
Building a distribution builder

13 august 2014
 • Recent research suggests that advice and communication about investment risks can be improved by use of the Distribution Builder (Goldstein, Johnson, and Sharpe 2008).

Bare slik kan ytelsespensjonene reddes

09 april 2014
 • Hvis ytelsesordninger og hybridordninger overhode skal være et alternativ til innskuddspensjoner framover må regnskapsreglene endres. En slik endring er både mulig og ønskelig, går det fram av en fersk rapport fra Høgskolen i Hedmark.

Bør legge om pensjon

17 februar 2014
 • Tjenestepensjonen bør legges om i både offentlig og privat sektor, sier YS-leder Jorunn Berland og mener tiden er inne for å gjøre noe overordnet.

Banklovkommisjonens utredning nr. 28 – NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

04 desember 2013
 • Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning med utkast til regler om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger til finansminister Siv Jensen.