Skip to main content

Artikler som begynner med S

Sannsynlighet for tidliguttak av alderspensjon i MOSART
Sannsynlighet for tidliguttak av alderspensjon i MOSART

20 mars 2024
 • Notatet beskriver hva som kjennetegner personer som velger tidliguttak av alderspensjon i kombinasjon med arbeid, og hvordan sannsynligheten for tidliguttak er modellert i mikrosimuleringsmodellen MOSART.

Silje Aslaksen

fredag, 05 januar 2024

Sparing blant eldre
Sparing blant eldre

21 desember 2023
 • For de fleste eldre øker formuen fram mot uttak av alderspensjon. Etter hvert som yrkesinntektene faller, avtar også veksten i formuen. De som valgte å ta ut tidlig alderspensjon ser ut til å ha en noe svakere vekst enn de som ventet.

Silje Aslaksen

torsdag, 19 oktober 2023

Særaldersgrenser før og nå – og en vurdering av det framtidige behovet

21 juni 2023
 • Arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren.

Svein Glomnes

onsdag, 19 april 2023

Statutory pensions in Finland – Long-term Projections 2022

14 april 2023
 • The report presents the Finnish Centre for Pensions’ long-term projection regarding the development of statutory pensions from 2022 to 2090. The main focus of the report is on projections of earnings-related pensions.

   

   

   

Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon
Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon

08 mars 2023
 • Fordelingseffekter av pensjonsreformen i 2011 er analysert ved hjelp av Statistisk sentralbyrås modell MOSART. Resultatene viser at den opprinnelige sterke omfordelingen gjennom folketrygdens alderspensjon er videreført. 

Sindre Farstad

fredag, 03 februar 2023

State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study
State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study

24 oktober 2022
 • We examine individuals’ retirement behaviour in response to changes in the State Pension  eligibility age introduced in various Pension Acts in the UK. The findings show the probability of retirement increases sharply once individuals become eligible for State Pension, by 40 pp and 34 pp for men and women respectively.

Seinkarrierer. Arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen
Seinkarrierer. Arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen

22 juni 2022
 • Denne rapporten skrevet av Tove Midtsundstad gir en bred oversikt over pensjoneringsadferd og arbeidstilpasning etter fylte 60 år for ulike grupper av arbeidstakere. Hensikten er å gi et nyansert bilde av hvilke årsaker som ligger bak de valgene den enkelte gjør i seinkarrieren, ved å spørre dem det gjelder.

State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study
State Pension eligibility age and retirement behaviour: evidence from the United Kingdom Household Longitudinal Study

30 mars 2022
 • Ricky Kanabar and Adriaan Kalwij examine individuals’ retirement behaviour in response to changes in the State Pension  eligibility age introduced in various Pension Acts in the UK. The findings show the probability of retirement increases sharply once individuals become eligible for State Pension, by 40 pp and 34 pp for men and women respectively.