Skip to main content

Kategorier som begynner med F

Artikler som begynner med F

Forsikringskonferansen 2023
Forsikringskonferansen 2023

09 januar 2023
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 31. januar kl. 09.00 til ca. kl. 15.15.

  Du får høre interessante innlegg og debatter om status pensjonsområdet, partenes syn på utviklingen av tjenestepensjon, status AFP i offentlig sektor og hvordan egen pensjonskonto har påvirket konkurransen.

Fagseminar Liv & Pensjon og Finans
Fagseminar Liv & Pensjon og Finans

10 november 2022
 • Den Norske Aktuarforenings Fagkomite finans og risikostyring og Fagkomite liv og pensjonsforsikring inviterer til sitt årlige seminar.
  Kommer vi til å få god nok pensjon? Hvilken finansielle risiko står vi? Krig, inflasjon og behov for miljøtiltak og sikring av bærekraft påvirker både hverdagen vår og pensjonene. Disse og flere temaer blir belyst på årets seminar.

  Påmeldingsfristen er 17. november 2022 kl 12.00.

Fagseminar Liv & Pensjon, Data Science og Finans
Fagseminar Liv & Pensjon, Data Science og Finans

10 november 2021
 • Fagkomitéene Liv & Pensjon, Data Science og Finans i Den Norske Aktuarforening arrangerer seminar 25.11.2021 på Felix Konferansesenter.
  Liv og Pensjon har lagt opp et variert program der vi ser på noen av de siste produktrelaterte endringer som har skjedd. Fra finans får vi blant annet en oppdatering av markedsforholdene aktuarene må styre i.

Follow the rating?
Follow the rating?

29 mai 2020
 • How disclosure affects retirement income product choices in a discrete choice experiment. Consumers in most Defined Contribution superannuation and pension plans annuitize less of their savings than is considered appropriate. As a result, retirees self-insure by holding on to and even building up assets.

Fredrik Haugen

fredag, 17 januar 2020

Flexible Pensions and Labor Force Withdrawal
Flexible Pensions and Labor Force Withdrawal

14 mai 2019
 • Working paper by Erik Hernaes, Zhiyang Jia, John Piggott and Trond Christian Vigtel.

  This paper studies the effect on the labor supply decisions of senior workers of reducing the eligibility age of retirement combined with actuarial neutrality, based on one particular group of private sector workers. In the 2011 Norwegian pension reform they had a fixed pension access age of 67 replaced by a flexible access age from 62 with constant present value of benefits.

Fleksibel pensjon - når skal uttaket starte?
Fleksibel pensjon - når skal uttaket starte?

22 mars 2019
 • Med pensjonsreformen ble det mulig å kombinere pensjon fritt med arbeid fra 62 år. Pensjonen blir justert etter uttaksalder, slik at samlet utbetalt pensjon over livsløpet skal bli det samme ved tidlig som ved et senere uttak. Skal jeg starte uttaket av pensjon nå eller vente, har dermed blitt et spørsmål som de fleste som fyller 62 år i Norge må stille seg.

Forsikringskonferansen 2019
Forsikringskonferansen 2019

11 januar 2019
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 29. januar på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 i Oslo. Tema for konferansen er samfunnstrender og trender i forsikring. Det nylig framlagte forslaget om egen pensjonskonto blir bl.a tatt opp på konferansen.

Forenkling med innføring av «Egen pensjonskonto» i Norge?
Forenkling med innføring av «Egen pensjonskonto» i Norge?

12 mars 2018
 • Sissel Rødevand

  Det er om lag 1,3 millioner mennesker med innskuddspensjon i Norge. Når noen slutter hos en bedrift med innskuddspensjon lages det et «pensjonskapitalbevis».

Flexible retirement – a model for the future? Lessons from Sweden, Norway and Finland
Flexible retirement – a model for the future? Lessons from Sweden, Norway and Finland

13 oktober 2017
 • This report reviews the change in retirement behaviour in Sweden, Norway and Finland after recent old-age pension reforms and, particularly, how flexible retirement together with the establishment of early old-age pensions has affected pension take-up and at what age do people draw their pensions.

Financial literacy and retirement planning in Canada
Financial literacy and retirement planning in Canada

13 september 2017
 • In this paper, we draw on internationally comparable survey evidence on financial literacy and retirement planning in Canada to investigate how financially literate Canadians are and how financial literacy is linked to retirement planning. We find that 42% of respondents are able to correctly answer three simple questions measuring knowledge of interest compounding, inflation, and risk diversification.

Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet
Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

30 mai 2017
 • Etter pensjonsreformen har mange flere 62-åringer tatt ut pensjon. Forskning viser en sammenheng mellom forventet levealder og hvor tidlig man velger å ta ut pensjon. Tidlig pensjon har imidlertid beskjedne økonomiske konsekvenser for pensjonssystemet.