Skip to main content

Artikler som begynner med P

Pensjonsforum 1. desember 2023

30 november 2023
 • Vi varmer opp til Stortingsmeldinga om pensjon som kommer i desember. Mona Larsen fra det danske velferdsforskningsinstituttet ViVe presenterer sin rapport Ønske om tidligere tilbaketrækning, og gir oss et innblikk i de danske erfaringene med økte aldersgrenser og om ‘Arnes pensjon’. Deretter redegjør Knut Røed fra Frischsenteret for yrkesvise forskjeller i livsinntekt, avgangsalder og pensjon, før Bjørn Heine Strand gir oss oppdatert kunnskap om variasjonen i helse og levealder og hva det kan bety for seniorenes arbeidsdeltakelse framover. Det åpnes for en runde med spørsmål etter hvert foredrag.

Pensjonsforum 29. september

13 oktober 2023
 • Denne gangen tok vi for oss særalderspensjonene og særaldersgrensene, både rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser og de nye pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser.

Public pension reform with ill-informed individuals

28 august 2023
 • Several studies find that most individuals do not understand how public pension systems function. The present paper explores how this pension illiteracy affects the outcomes of public pension reform in terms of income inequality and total labor supply.

Public Pension Generosity and Old-Age Poverty in OECD countries

28 august 2023
 • Pension adequacy is gaining importance as old-age poverty remains a pressing problem. In many advanced welfare states, the population is ageing rapidly and recent pension reforms have led to cuts in public pension provision. There are, however, few comparative longitudinal studies on the relationship between pension generosity and old-age poverty. This study provides a comparative empirical assessment of how the prevalence and depth of old-age poverty relates to generosity of public pension benefits in 14 advanced OECD welfare states from 1980-2010.

Pensjonsformue i Norge 2019-2020
Pensjonsformue i Norge 2019-2020

19 juni 2023
 • Pensjonssystemet i Norge sikrer at alle har en viss oppspart formue den dagen man går av med pensjon. Denne rapporten viser verdien og fordelingen av denne oppsparte formuen på personer i Norge i 2019 og 2020.

Per Erik Solem

fredag, 16 juni 2023

Pensjon til personer med særaldersgrense

13 juni 2023
 • Med utgangspunkt i pensjonsavtalen av 3. mars 2018, beskriver denne rapporten fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (rapport 25.5.2023) ulike alternativer til dagens pensjonsregler til personer med særaldersgrenser. Rapporten er en del av oppfølgingen av pensjonsavtalen.

Pensjonskonferansen 2023
Pensjonskonferansen 2023

13 juni 2023
 • Den 5. september arrangeres Finans Norges Pensjonskonferanse 2023.

Pension reform at the expense of the health of older people

06 juni 2023
 • I denne artikkelen i Tidsskriftet Den Norske Legeforeningen retter Ebba Wergeland opg Steinar Westin et kritisk blikk mot pensjonsreformen.

Pensjonsforum 16. juni

06 juni 2023
 • Denne gangen presenterer vi ny forskning fra Nova ved OsloMet. De utga rapporten – «Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang» - tidligere i år basert på data fra den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Rapporten tar for seg overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som fulltids pensjonist utenfor det betalte arbeidsmarkedet. Prosjektet er finansiert av Senter for seniorpolitikk. Nova-forskerne Tale Hellevik og Per Erik Solem vil presentere smakebiter fra rapporten. Etterpå får vi kommentarer før vi åpner for spørsmål og diskusjon.

   

Pensjonsforum 19. april

14 april 2023
 • Denne gangen presenterer vi ny forskning fra Sverige. Pensjonsforsker Johannes Hagen fra Jönköping international business school vil holde et innlegg basert på artikkelen «A Nudge to Quit? The Effect of a Change in Pension Information on Annuitisation, Labour Supply and Retirement Choices Among Older Workers”. I artikkelen undersøker han og kollegaer nudging og pensjonsbeslutninger relatert til valg av utbetalingshorisont i svenske tjenestepensjoner. Svein Glomnes fra DnB vil kommentere innlegget med henvisning til norske forhold. 

Procedural tools and pension reform in the long run: the case of Sweden

23 mars 2023
 • Welfare state reform is understood to be risky, difficult and still ongoing. As such, there is a need for analytic tools that can aid understanding of how governments are able to overcome the various barriers they face in seeking change, and the challenges of managing complex and hybridised welfare arrangements. This article argues that the policy tools literature provides several promising avenues for doing so.