Artikler som begynner med P

Procedural tools and pension reform in the long run: the case of Sweden

23 mars 2023
 • Welfare state reform is understood to be risky, difficult and still ongoing. As such, there is a need for analytic tools that can aid understanding of how governments are able to overcome the various barriers they face in seeking change, and the challenges of managing complex and hybridised welfare arrangements. This article argues that the policy tools literature provides several promising avenues for doing so.

Pensjonsforum 3. mars: Kjønnsgapet i pensjon

03 mars 2023
 • Sysselsettingsraten blant kvinner i Norden er høy. Likevel er det et gap mellom kvinners og menns pensjoner som varierer fra 28 prosent i Sverige til 5 prosent på Island. Dette var tema på Pensjonsforum 3. mars.

Pensjonskassekonferansen, 22.-23. mai 2023

Konferansen finner sted på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. 15 februar 2023
 • Konferansen er for ansatte i pensjonskassene, styremedlemmer og andre som jobber med pensjonskasser. Konferansen er også relevant for offentlige myndigheter, ulike leverandører og organisasjoner

Pension Wealth and the Gender Wealth Gap
Pension Wealth and the Gender Wealth Gap

09 januar 2023
 • In this article published in the European Journal of Population, the authors examine the gender wealth gap with a focus on pension wealth and statutory pension rights.

Pensjonsforum 4. november: Et forbedret pensjonssystem - partenes reaksjoner
Pensjonsforum 4. november: Et forbedret pensjonssystem - partenes reaksjoner

24 oktober 2022
 • Den 16. juni leverte Pensjonsutvalget sin utredning NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem, til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Utredningen blir tema hos Pensjonsforum 4. november. Utredningen ble presentert på Pensjonsforums medlemsmøte 25. august med kommentarer fra tre politisk oppnevnte utvalgsmedlemmer. Denne gangen lar vi åtte representanter for partene i arbeidslivet kommentere og diskutere utvalgets rapport og forslag.

  Vi gjør oppmerksom på at møtet denne gangen vil starte kl. 08.30, altså 30 minutter tidligere enn vanlig.

Pensjonsforum 25. august: Et forbedret pensjonssystem
Pensjonsforum 25. august: Et forbedret pensjonssystem

22 juni 2022
 • Den 16. juni leverte Pensjonsutvalget sin utredning NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem, til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Utredningen er tema på Pensjonsforums medlemsmøte 25. august.

Pensjonskassekonferansen 2022
Pensjonskassekonferansen 2022

10 mars 2022
 • 23. og 24. mai 2022

  Konferansen er for ansatte i pensjonskassene, styremedlemmer og andre som jobber med pensjonskasser. Konferansen er også relevant for offentlige myndigheter, ulike leverandører og organisasjoner.

Pensions at a Glance 2021
Pensions at a Glance 2021

28 januar 2022
 • The 2021 edition of Pensions at a Glance highlights the pension reforms undertaken by OECD countries over the past two years. Moreover, the special chapter focuses on automatic adjustment mechanisms in pensions systems in OECD countries, discusses the usefulness and limitations of these policy instruments, and suggests ways to improve them in order to enhance the capacity of pension systems to fulfil their objectives.

Pensjonsformue og tidlig alderspensjon
Pensjonsformue og tidlig alderspensjon

25 januar 2022
 • De som velger å arbeide uten å ta ut tidlig alderspensjon blant ledere og ansatte i akademiske- eller høyskoleyrker har forholdsvis store pensjonsformuer. Slik er det ikke for de resterende yrkesgruppene. Her har de som arbeider langt mindre pensjonsformue enn de som tar ut alderspensjon.

Pension Policy Literacy and Retirement Expectations: A Cross-Country Survey Experiment
Pension Policy Literacy and Retirement Expectations: A Cross-Country Survey Experiment

22 desember 2021
 • This study reports the findings of the first cross-national survey experiment on the effects of information on the expected retirement age. Given the drawbacks of unrealistic retirement expectations, the study examines the impacts of nonpartisan information about future demographic aging and forecasted pension benefit levels.

Pensions and Divorce: what do we know, and what future research is needed?
Pensions and Divorce: what do we know, and what future research is needed?

18 oktober 2021
 • We set out to understand how we might assess the implications of divorce for pension provision and the later life welfare of divorcees in the UK.

Pensjonsforum: Egen pensjonskonto

Webinar 20. august 16 august 2021
 • Egen pensjonskonto ble innført i 2021, og omfatter om lag 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon. I løpet av 2021 skal nåværende og tidligere pensjonsopptjening samles på egne pensjonskontoer, med mindre arbeidstaker reserverer seg mot dette. 1. mai startet den automatiske samlingen av pensjonskapitalbevis. På seminaret gir Finans Norge oss en oversikt over status så langt. Deretter får vi kommentarer fra bransjen og fra partene i arbeidslivet.