Skip to main content

Artikler som begynner med K

Kunnskap om pensjon - en oversikt

27 juni 2024
  • På bakgrunn av Pensjonsforliket i vinter har det blitt økt fokus på befolkningens kunnskap om pensjon og behovet for å bedre informasjonen. Her gis en oversikt over et utvalg norske forskningsbidrag  som har undersøkt dette det siste tiåret.

Kan fripoliser få bedre forvaltning?

01 mars 2024
  • Finans Norge inviterer til frokostseminar om  fripoliser 7. mars. Der kan du høre fra eksperter om det pågående utredningsarbeidet som skal vurdere ytterligere regelverksforbedringer som kan gi enda bedre forvaltning av fripoliser.

Knut Røed

fredag, 01 desember 2023

Knut Røed

fredag, 29 april 2022

Kunnskap om pensjon. Resultater fra tre survey-undersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor
Kunnskap om pensjon. Resultater fra tre survey-undersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor

14 februar 2019
  • I denne rapporten, skrevet av Ståle Østhus, presenteres resultater fra tre surveyundersøkelser av bedriftsledere, tillitsvalgte og arbeidstakere i privat sektor.

Kristin Diserud Mildal,

fredag, 11 januar 2019

Kristin Diserud Mildal

fredag, 15 desember 2017

Kristin Diserud Mildal

fredag, 01 desember 2017

Kari Sjørholt

fredag, 01 desember 2017

Knut Røed

torsdag, 02 mars 2017

Karl Birkholz

onsdag, 01 mars 2017

Kristin Juliussen

fredag, 30 september 2016