Skip to main content

Artikler som begynner med O

OECD pension reform: The role of demographic trends and the business cycle

14 april 2023
 • Using a new real-time dataset from Beetsma et al. (2020) containing all pension reform measures in 23 OECD countries between 1970 and 2017, the authors demonstrate that, in contrast to what one might a priori expect, the timing of pension reform measures coincides with business cycle shocks and not with current or projected demographic shocks. 

Occupation-Based Life Expectancy: Actuarial Fairness in Determining Statutory Retirement Age
Occupation-Based Life Expectancy: Actuarial Fairness in Determining Statutory Retirement Age

22 desember 2021
 • This study examines occupation-based differences in life expectancy and the extent to which health accounts for these differences. Twentyseven-year survival follow-up data were used from the Dutch population-based Longitudinal Aging Study Amsterdam (n = 2,531), initial ages 55–85 years. Occupation was based on longest-held job.

Ole Christian Lien

fredag, 19 mars 2021
 • Pensjonering og sysselsetting blant seniorer. Nye tall og effekter av koronapandemien
 • Last ned foredrag

OECD Pensions Outlook 2020
OECD Pensions Outlook 2020

07 desember 2020
 • The 2020 edition of the OECD Pensions Outlook examines a series of policy options to help governments improve the sustainability and resilience of pension systems.

Om å ta ut folketrygd ved 67 år og fortsette i jobb–virkninger av samordningsreglene i offentlig tjenestepensjon
Om å ta ut folketrygd ved 67 år og fortsette i jobb–virkninger av samordningsreglene i offentlig tjenestepensjon

12 juni 2020
 • Offentlig ansatte som tar utfolketrygd fra 67 år, men fortsetter i jobb, får seg ofte en overraskelse når de går av med pensjon. Den livsvarige pensjonen blir for mange langt under 66 pst, kanskje under 50 pst. Selv for en gjennomsnittsinntekt kan den samlede pensjonen når folketrygden tas ut ved 67 år bli så mye som 1,5 mill. kroner mindre sammenliknet med en person som pensjoneres ved 67 år.

Ole Christian Lien

fredag, 10 mai 2019

OECD Pensions Outlook 2018
OECD Pensions Outlook 2018

02 januar 2019
 • The 2018 edition of the OECD Pensions Outlook discusses policy options to help governments ensure that people will get the most out of the pension system.

On Welfare Effects of Increasing Retirement Age
On Welfare Effects of Increasing Retirement Age

22 august 2018
 • We develop an OLG model with realistic assumptions about longevity to analyze the welfare effects of raising the retirement age. We look at a scenario where an economy has a pay-as-you-go defined benefit scheme and compare it to a scenario with defined contribution schemes (funded or notional). We show that, initially, in both types of pension system schemes the majority of welfare effects comes from adjustments in taxes and/or prices.

Occupational Welfare in Europe: Risks, opportunities and social partner involvement
Occupational Welfare in Europe: Risks, opportunities and social partner involvement

05 mars 2018
 • This new edited volume on occupational welfare in Europe is based on research projects coordinated by the European Social Observatory (OSE).

Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden
Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden

20 mars 2017
 • Fredrik Haugen & Sissel Rødevand

  Et offentlig utvalg foreslår store endringer i den norske folketrygdens ytelser til etterlatte. Utvalget foreslår at etterlatte under 67 år kun skal få en tidsbegrenset omstillingsstønad, at reglene om mulige tillegg i alderspensjon og uføretrygd for etterlatte fases ut, og at ytelsene til etterlatte barn skal forbedres. Denne artikkelen beskriver hovedregler i dagens ordninger for etterlatte i folketrygdens ytelser til etterlatte, og hvordan utvalget foreslår at ordningene bør endres.

Ole Christian Lien

torsdag, 02 mars 2017
 • Hva vet vi om pensjoneringsatferd, uttak og ordningens plass i det samlede pensjonssystemet
 • Last ned foredrag

Oppdatert program: NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2016
Oppdatert program: NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2016

17 oktober 2016
 • Høstens høydepunkt for alle som jobber med pensjon og forsikring nærmer seg med stormskritt. Årets konferanse byr på et spennende program, og NHO er spesielt glade for at statsråden, LO-lederen og NHO-sjefen møtes til samtale om viktige pensjonsspørsmål. Pensjons- og forsikringskonferansen er en av NHOs mest etablerte konferanser, og arrangeres i år for 52. gang. Konferansen er åpen for alle.