Skip to main content

Artikler som begynner med E

Enighet om særaldersgrenser

28 august 2023
  • Regjeringen og partene i offentlig sektor er enige om pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser. Avtalen gjelder over 200 000 arbeidstakere.

Early retirement from the labour market among immigrants and natives: A register-based study of Norway

23 mars 2023
  • This study investigates early exit from the labour market among natives and immigrants in Norway, and to what extent this be explained by push, pull, or other factors. 

Elin Halvorsen

fredag, 03 mars 2023

Erlend Estenstad

fredag, 03 februar 2023

Erik Hernæs

fredag, 30 september 2022

Employment trends at older ages: policy impact or secular change?
Employment trends at older ages: policy impact or secular change?

26 januar 2022
  • Observed increases in retirement age are generally attributed to policies to extend working lives (PEW). In a quasi-experimental design we examine to what extent  increases in employment of older workers can be attributed to secular changes in individual characteristics as opposed to PEW. We compare two countries: one with clear PEW (the Netherlands) and one without PEW (Norway).

Elin Halvorsen og Axel West Pedersen

fredag, 12 november 2021
  • Bidrar folketrygdens pensjonssystem til inntektsutjevning i et livsløpsperspektiv
  • Last ned foredrag

Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?
Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?

18 oktober 2021
  • Forskningskonferansen 2021 - Senter for seniorpolitikk

    29. oktober kommer Norsk seniorpolitisk barometer med årets tall for hvordan det står til i arbeidslivet. I år er det lederne som svarer om sine erfaringer og holdninger. I tillegg presenteres ferske forskningsresultater om hvordan norske virksomheter håndterer seniorene i ulike omstillingssituasjoner, og hvilke strategier og tiltak som vurderes ved behov for nedbemanning, rekruttering og kompetanseendring.

Erik Hernæs

fredag, 08 oktober 2021

Eystein Gjelsvik og Kristin Diserud Mildal

fredag, 28 mai 2021

Extending working lives: How policies shape retirement and labour market participation of older workers
Extending working lives: How policies shape retirement and labour market participation of older workers

06 mai 2021
  • This study investigates how policies shape retirement and labour market participation of older workers and thus help extending working lives. It employs a time‐series–cross‐section analysis of the effects of macro‐level institutional pull, push and retention factors on effective retirement age and employment rate of older workers in 15 OECD countries from 1992 to 2010.

Egen pensjonskonto: Stor interesse for selvvalgte leverandører på Finansportalen
Egen pensjonskonto: Stor interesse for selvvalgte leverandører på Finansportalen

11 mars 2021
  • Finansportalen (www.finansportalen.no) ble lansert i 2008 og er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Finansportalen skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen består av digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne bank-, pensjons-, forsikrings- og investeringsprodukter.