2017

Pensjonsforum 20. januar: Private tjenestepensjoner - hva nå?
Pensjonsforum 20. januar: Private tjenestepensjoner - hva nå?

05 januar 2017
  • Responsen på utredningen om «Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon»

    I lønnsforhandlinger mellom Norsk Industri og Fellesforbundet lovet statsministeren å «utrede behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.» I desember la en arbeidsgruppe fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet fram utredningen.

Forsikringskonferanse om pensjon og cybercrime
Forsikringskonferanse om pensjon og cybercrime

04 januar 2017
  • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige forsikringskonferansen 24. januar 2017 på Hotel Bristol. Et viktig tema er egen pensjonskonto og andre behov for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Påmelding og nærmere informasjon hos Forsikringsforeningen.

Ny rapport om effekten av nye kapitalkrav for pensjonskasser
Ny rapport om effekten av nye kapitalkrav for pensjonskasser

16 november 2016
  • På oppdrag av Pensjonskasseforeningen med flere har Samfunnsøkonomisk analyse i samarbeid med Lillevold & Partners, Thore Johnsen (NHH) og Jon M. Hippe (Fafo) (bildet) gjennomført en analyse av hvilke virkninger nye kapitalkrav for pensjonskasser kan få for kapitalforvaltning og pensjonsrettigheter. De ser også på de samfunnsøkonomiske virkningene.