Artikler tagget med LO

Må ta pensjonskampen for de yngre

Må ta pensjonskampen for de yngre

torsdag, 15 januar 2015
  • Dag Westhrin fra LO Stat mener det nå er på høy tid å kjempe for fremtidige generasjoner og ta en bred gjennomgang som sikrer arbeidstakere som veksler mellom privat og offentlig sektor en god pensjon.

LOs tillitsvalgtpanel: Pensjon – hett tema men stor usikkerhet

onsdag, 14 mai 2014
  • De LO-tillitsvalgte er opptatt av pensjon og engasjerer seg i de endringene som pågår på arbeidsplassene i privat sektor. Svært mange har en minimumsordning, og flertallet ønsker å få på plass brede, tariffestede ordninger. Samtidig er usikkerheten om pensjon svært stor.