Artikler tagget med SVERIGE

Tidlig pensjonering: Kan være bra for helsen

Tidlig pensjonering: Kan være bra for helsen

tirsdag, 30 september 2014
  • Tidligpensjonering kan være bra for helsen. Det viser en fersk svensk forskningsstudie som sammenligner helsen til yrkesoffiserer med ulik avgangsalder.

Nytt direktiv ska göra det lättare att tjäna in och bevara tjänstepensioner

Nytt direktiv ska göra det lättare att tjäna in och bevara tjänstepensioner

torsdag, 05 juni 2014
  • EU:s institutioner har enats om ett direktiv som kommer att bli tillämpligt på kollektivavtalen om tjänstepensioner. Syftet är att underlätta för arbetstagare som byter arbetsgivare att få tillgång till och bevara pensionsrättigheter som är knutna till anställningsförhållandet.