Skip to main content

Artikler tagget med OECD

OECD Pensions Outlook 2014
OECD Pensions Outlook 2014

11 desember 2014
  • Pension systems are facing crucial and far-reaching challenges. The economic crisis led to a reduction in governments’ revenues to finance retirement promises and to a loss of public confidence in private pensions in many countries. At the same time, pension systems also have to deal with the problems posed by population ageing and the current economic environment.

Disability benefit growth and disability reform in the US: lessons from other OECD nations
Disability benefit growth and disability reform in the US: lessons from other OECD nations

24 juni 2014
  • Unsustainable growth in program costs and beneficiaries, together with a growing recognition that even people with severe impairments can work, led to fundamental disability policy reforms in the Netherlands, Sweden, and Great Britain. In Australia, rapid growth in disability recipiency led to more modest reforms.

Ny Fafo-rapport: landstudie om pensjon for OECD
Ny Fafo-rapport: landstudie om pensjon for OECD

16 mai 2014
  • Fafos Jon M. Hippe og Hans Gunnar Vøien fra Lillevold & Partners har skrevet den norske landstudien i OECDs prosjekt om hva som er tilstrekkelig pensjon. Den stiller et enkelt men teknisk avansert spørsmål: Sparer folk nok til pensjonsalderen? I rapporten regnes det på hva de yrkesaktive faktisk vil få i pensjon i framtiden fra både offentlige og private pensjonsordninger. Analysen viser store forskjeller i pensjonsrettigheter mellom grupper av arbeidstakere. Mange har også såpass lave rettigheter oppspart at de må være forberedt på en lang yrkeskarriere for å få en god pensjon.