Artikler som begynner med J

Jon M. Hippe og Hans Gunnar Vøien

fredag, 08 juni 2018
 • Nok pensjon? Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, tjenestepensjoner og AF
 • Last ned foredrag

Jon M. Hippe og Pål Lillevold

fredag, 13 april 2018
 • Ikke som forventet? Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet
 • Last ned foredrag

Jon M. Hippe

fredag, 01 desember 2017

Jon M. Hippe og Sven Iver Steen

fredag, 09 juni 2017
 • Bedre og enklere tjenestepensjon. Rapport for Handel og Kontor og Fellesforbundet
 • Last ned foredrag

Jon M. Hippe og Pål Lillevold

fredag, 09 juni 2017
 • Kommentarer til rapport om «Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon?»
 • Last ned foredrag

Johann Desprièe

torsdag, 02 mars 2017

Joakim Palme

onsdag, 01 mars 2017
 • Norway 20 years after. The Pension Reform from a Swedish perspective
 • Last ned foredrag

Jørgen Svalund

fredag, 16 desember 2016

Jon M. Hippe

fredag, 30 september 2016

Jon M. Hippe

fredag, 09 september 2016
Jobber 30 prosent mer etter Pensjonsreformen

Jobber 30 prosent mer etter Pensjonsreformen

torsdag, 08 september 2016
 • Blant arbeidstakere i privat sektor som kan få AFP, har yrkesaktiviteten etter fylte 62 år økt med mer enn 30 prosent.Dette er en stor økning, konstaterer seniorforsker Erik Hernæs ved Frischsenteret på Universitetet i Oslo.

Jon M Hippe og Tove Midtsundstad

fredag, 15 april 2016
 • Teller AFP med? Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjon i privat sektor
 • Last ned foredrag