2019

Pensjonsforum 30. august 2019: Garanterte pensjonsprodukter

Pensjonsforum 30. august 2019: Garanterte pensjonsprodukter

fredag, 16 august 2019
 • Høsten 2018 la en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet fram forslag til endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Forslagene er nå vurdert av Finanstilsynet i høringsnotat av 3. juli 2019. Pensjonsforum inviterer til seminar 30. august hvor Finanstilsynet redegjør for sine forslag og vurderinger. I tillegg får vi kommentarer fra Finansnæringen og representanter fra partene i arbeidslivet.

Understanding the Gender Pensions Gap

Understanding the Gender Pensions Gap

fredag, 16 august 2019
 • This report focuses on the pension savings gap between men and women and the major contributing factors to this differences. It analyses of the reasons why such factors cause differences in the amount contributed into a pension and also explores the impact a range of potential policies have on bridging the gap.

HR policy plays important role in preventing early exit of elderly employees with health problems

HR policy plays important role in preventing early exit of elderly employees with health problems

onsdag, 31 juli 2019
 • Personal and work-related predictors of early exit from paid work among older workers with health limitations. Due to the current strict retirement regulations, workers are expected to continue working to increasingly older ages, regardless of their health status. To achieve extension of working lives, insight into both personal and work-related predictors of early exit from paid work (EEPW) is needed.

Will future pensioners work for longer and retire on less?

Will future pensioners work for longer and retire on less?

onsdag, 31 juli 2019
 • This short publication compares income replacement rates provided by pension systems across generations for all OECD countries. While Pensions at a Glance, one of OECD's flagship pension publications, routinely computes future replacement rates based on current legislation, it the first time such an exercise is undertaken from generations who retired about 15 years ago up to generations entering the labour market now.

Working Beyond Retirement Age: What Do Employers, Employees, and Independent Contractors Think?

Working Beyond Retirement Age: What Do Employers, Employees, and Independent Contractors Think?

onsdag, 26 juni 2019
 • The impact of raising the state retirement age is felt by employers, older employees and self-employed people in the Netherlands. The first two groups are mainly concerned.

Mortality by socio-economic class and its impact on the retirement schemes: How to render the systems fairer?

Mortality by socio-economic class and its impact on the retirement schemes: How to render the systems fairer?

onsdag, 26 juni 2019
 • Many OECD countries have addressed the issue of increased longevity by mainly increasing the retirement age. However, this kind of reforms may lead to substantial transfers from those with shorter lifespans to those that will live longer than the average, as they do not necessarily take into account the socio-economic differences in mortality.

Retirement intentions of the Finnish self-employed – Do working conditions and pension adequacy make a difference?

Retirement intentions of the Finnish self-employed – Do working conditions and pension adequacy make a difference?

onsdag, 26 juni 2019
 • In this report, we review the intentions to retire or continue working among the Finnish self-employed persons.

   We also look at the reasons why they stop or continue working.

Working conditions in post‑retirement jobs: A European comparison

Working conditions in post‑retirement jobs: A European comparison

fredag, 21 juni 2019
 • A relatively new phenomenon in the Netherlands, as well as in other Western countries, is the emergence of a workforce of retirees. Retirement no longer necessarily means an abrupt and permanent withdrawal from the job market.

Appreciated but complicated pension choices? Insights from the Swedish Premium Pension System

Appreciated but complicated pension choices? Insights from the Swedish Premium Pension System

fredag, 21 juni 2019
 • We analyze experiences of members in a DC pension scheme from Sweden, one of the first countries that launched choice-based funded individual pension accounts.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2018

fredag, 21 juni 2019
 • Det ble i 2018 innbetalt i overkant av 100 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. Det er en økning på 7,5 prosent sammenlignet med 2017.

Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?

Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?

onsdag, 29 mai 2019
 • Senter for seniorpolitikk har gått igjennom 16 ulike forskningsrapporter, analyser og utredninger som alle omhandler hva som skal til for at flere vil jobbe lenger. Konklusjonen er at det er flere faktorer i samspill som påvirker arbeids- og pensjoneringsadferden vår.

Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

tirsdag, 21 mai 2019
 • – Det er helt åpenbart at om vi hadde økt den nedre aldersgrensen for alderspensjon fra 62 til 63 år, ville mange flere jobbet lenger, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

  For hvert år norske arbeidstakere jobber lenger, vil det bli utført nesten 70 000 flere årsverk.