Skip to main content

2016

Lengre arbeidsliv med fleksible pensjonsordninger
Lengre arbeidsliv med fleksible pensjonsordninger

02 februar 2017
 • Fafo-forsker Tove Midtsundstad har deltatt i en internasjonal ekspertgruppe som bidro til Eurofound-rapporten: Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement. Ordninger i ulike land og sektorer er utredet. Landene er Norge, Sverige, Finland, Nederland, Tsjekkia, Frankrike og Tyskland.

The Power of Social Pensions
The Power of Social Pensions

06 januar 2017
 • This paper examines the impacts of social pension provision among people of different ages. Utilizing the county-by-county rollout of the New Rural Pension Scheme in rural China, we find that, among the age-eligible people, the scheme provision leads to higher household income (18 percent) and food expenditure (10 percent), lower labor supply (6 percent), and better health (11-14 percent).

Pension Reforms in the EU since the Early 2000’s: Achievements and Challenges Ahead
Pension Reforms in the EU since the Early 2000’s: Achievements and Challenges Ahead

05 januar 2017
 • Most EU Member States have carried out substantial pension reforms over the last decades in order to enhance  fiscal  sustainability,  while  maintaining  adequate  pension  income.  The  intensity  of  pension reforms  has  been  particularly  strong  since  2000.

Do workplace interventions reduce disability rates?
Do workplace interventions reduce disability rates?

03 januar 2017
 • Increasing life expectancy and decreasing fertility have led to a shift in the workforce age structure towards older age groups. Deteriorating health and reduced work capacity are among the challenges to retaining older workers in the labour force.In this article, Tove Midtsundstad and Roy A. Nielsen examine whether workplace interventions to facilitate work among employees with health problems or reduced work capacity affect disability rates among employees aged 50 years and older.

Analyse av seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet
Analyse av seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

02 januar 2017
 • Rapporten presenterer Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo sin analyse av mobilitet blant seniorer. Hovedbildet er at mobiliteten (dvs. skifte mellom arbeidsgiver) faller med stigende alder og at seniormobiliteten har falt de senere år. Vi finner imidlertid ikke grunnlag for å hevde at mobilitetsnivået er for lavt er eller at det er nødvendig med særskilte tiltak. Mange faktorer har betydning for mobilitetsnivået.

Forsikringskonferansen 2017
Forsikringskonferansen 2017

21 desember 2016
 • Den norske Forsikringsforening inviterer til den årlige forsikringskonferansen 24. januar 2017 fra kl. 09.00 – ca. kl. 15.30. Konferansen arrangeres på Hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7, Oslo. Dette er en konferanse du ikke bør gå glipp av. Forsikringskonferansen 2016 samlet i underkant av 200 deltakere, og vi tror på minst like stor oppslutning denne gangen. Til årets konferanse har vi samlet mange gode foredragsholdere.

Presentasjoner fra pensjonskonferansen
Presentasjoner fra pensjonskonferansen

19 desember 2016
 • Her er presentasjonene fra pensjonskonferansen som Finans Norge og Handelshøyskolen BI arrangerte 8. desember. Det var 160 deltakere på konferansen.

Høyere kapitalkrav for pensjonskasser gir store kostnader
Høyere kapitalkrav for pensjonskasser gir store kostnader

18 desember 2016
 • Våren 2016 ble Jon Hippe fra Fafo og undertegnede presentert for en for meg ny problemstilling. Hva er de økonomiske effekten av å stille høyere kapitalkrav til norske pensjonskasser, i tråd med Solvens II? Oppdragsgiver var Pensjonskasseforeningen, på vegne av en rekke interesserte aktører.

   

Ut av språktåka
Ut av språktåka

18 desember 2016
 • Pensjon er vanskelig. Saksområdet er faglig sett innfløkt, og næringens og myndighetenes språkbruk gjør det ikke enklere for forbrukerne.

Pensjonsforum 16. desember: Særordninger for eldre i arbeidslivet

Presentasjon av aldersgrenseutvalgets rapport 30 november 2016
 • På seminaret presenteres Aldersgrenseutvalgets ferske rapport om lovbestemte særordninger for eldre, som legges fram 1.desember, samt nyere forskning om holdninger til og effekter av ulike særordninger og -tiltak.

Pensjonskonferanse - Finans Norge og Handelshøyskolen BI
Pensjonskonferanse - Finans Norge og Handelshøyskolen BI

21 november 2016
 • Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 8. desember. Konferansen gjennomføres på Handelshøyskolen BI i Nydalen. Tema er digitalisering innen livsforsikring og pensjon og utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarkedet i privat sektor.

Will we repay our debts before retirement? Or did we already, but nobody noticed?
Will we repay our debts before retirement? Or did we already, but nobody noticed?

17 november 2016
 • This paper uses a micro-simulation model to analyze the future housing debt position of specific groups of Dutch mortgage owners, such as starters and the self-employed, around the time of their future retirement. Our analysis shows that most household debt is in interest-only (IO) loans, which cease being fiscally deductible 30 years after origination— in most cases around the time of the mortgagor’s retirement.