Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2023 (13)

2022 (15)

2021 (36)

2020 (41)


2019 (52)

2018 (51)

2017 (51)

2016 (144)


2015 (181)

2014 (139)

Are Older Workers Capable of Working Longer?
Are Older Workers Capable of Working Longer?

18 oktober 2021
 • Disability-free life expectancy had been rising continuously in the United States until 2010, suggesting working longer as a solution for those financially unprepared for retirement. However, recent developments suggest improvements in working life expectancy have stalled, especially for minorities and those with less education.

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor
Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

10 juni 2021
 • Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020
Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020

10 juni 2021
 • Det ble i 2020 innbetalt i overkant av 104 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2019 var innbetalt premie på 109 milliarder kroner og i 2018 på 100 milliarder kroner.

Ny AFP i privat sektor
Ny AFP i privat sektor

10 juni 2021
 • I  tariffoppgjøret  mellom  LO  og  NHO  våren  2018  ble  det  enighet  om  å  utrede  alternativer  til  den  gjeldende AFP-ordningen i privat sektor. LO og NHO ble i mai enige om prinsippene for ny AFP-ordning som vil lage en langt mer rettferdig avtalefestet pensjon.

Trygdedrøftingene 2021
Trygdedrøftingene 2021

25 mai 2021
 • Trygdedrøftingene 2021 markerer slutten på et reguleringsregime som har gitt pensjonistene usedvanlig dårlig uttelling i mange år. Regjeringen Solbergs hardnakkede motstand mot å endre måten det skal underreguleres på ble i forkant av årets trygdeoppgjør nedkjempet av Stortinget.

Utredning av AFP-ordningen
Utredning av AFP-ordningen

06 mai 2021
 • LO og NHO ble i tariffoppgjøret i 2018 enige om å se på mulighetene for en mer rettferdig og forutsigbar AFP-ordning. Denne uken offentliggjøres kortversjonen av "Utredingen av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor".  NHO ønsker velkommen til webinar der vi presenterer utredningen.

Pension knowledge and the effectiveness of pension reforms
Pension knowledge and the effectiveness of pension reforms

06 mai 2021
 • This study examines how knowledge about institutional settings and their reform affects the effectiveness of those reforms. We examine this question in the context of social security, the largest social insurance program in Europe, by exploiting time and cross-country variation in pension regulations in seven European countries.

Extending working lives: How policies shape retirement and labour market participation of older workers
Extending working lives: How policies shape retirement and labour market participation of older workers

06 mai 2021
 • This study investigates how policies shape retirement and labour market participation of older workers and thus help extending working lives. It employs a time‐series–cross‐section analysis of the effects of macro‐level institutional pull, push and retention factors on effective retirement age and employment rate of older workers in 15 OECD countries from 1992 to 2010.

Recent pension reforms in Europe: More challenges, new directions. An overview
Recent pension reforms in Europe: More challenges, new directions. An overview

06 mai 2021
 • During the last 30 years, all European Union member states have reformed their pension systems. In view of ongoing and intensifying population aging, efforts have aimed at containing the future rise of the contribution rate, improving the system dependency ratio, lowering the benefit ratio and/or infusing tax money or other financial resources into the system.

Presentasjoner fra møter i Pensjonsforum
Presentasjoner fra møter i Pensjonsforum

31 mars 2021
 • Vi minner om at presentasjonene på Pensjonsforums møter legges ut på nettsiden. Dersom du ikke kunne være med eller ønsker å se presentasjonen igjen kan du finne den ved å gå inn på Foredrag i menyen på nettsiden.

Velkommen til Forsikringskonferansen 13. april 2021
Velkommen til Forsikringskonferansen 13. april 2021

31 mars 2021
 • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 13.april kl. 09.00 til ca. kl. 15.30. Konferansen gjennomføres digitalt. Du får høre interessante innlegg og debatter om fremtidens pensjonssystem i et generasjonsperspektiv, egen pensjonskonto, norsk økonomi og skadeforsikring mot 2025 og datarevolusjonen. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Regulering av løpende pensjoner
Regulering av løpende pensjoner

11 mars 2021
 • Reguleringen av løpende pensjoner fra folketrygden har vært gjenstand for mye diskusjon og debatt de siste årene. Dette skyldes at kjøpekraftsutviklingen har vært klart svakere enn det som ble lagt til grunn i pensjonsreformen. Nylig vedtok derfor Stortinget å gå bort i fra å regulere pensjonene med en fast fradragsfaktor på 0,75 prosent.