Skip to main content

2023

2023

Enighet om særaldersgrenser

28 august 2023
 • Regjeringen og partene i offentlig sektor er enige om pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser. Avtalen gjelder over 200 000 arbeidstakere.

Public pension reform with ill-informed individuals

28 august 2023
 • Several studies find that most individuals do not understand how public pension systems function. The present paper explores how this pension illiteracy affects the outcomes of public pension reform in terms of income inequality and total labor supply.

Justifying a financially and socially sustainable pension reform: a comparative study of Finland and France

28 august 2023
 • Increasing longevity and lower birth rates put pressure on the sustainability of pension systems. This compels countries to reform pension schemes. Different countries opt for different types of reforms. This article examines the scope of possibilities for a pension reform in two countries with distinct institutional and ideational setup: Finland and France.

Intergenerational consequences of gradual pension reforms

28 august 2023
 • Balancing the government budget in an aging economy may require adjusting gradually pension benefits. Such policy change can take two forms: adjusting the accrual rate (the rate at which individuals built-up pension entitlements while working) or the indexation rate (the rate a which accrued entitlements are linked to nominal wage growth). This article compare the consequences of such gradual policies across cohorts.

Public Pension Generosity and Old-Age Poverty in OECD countries

28 august 2023
 • Pension adequacy is gaining importance as old-age poverty remains a pressing problem. In many advanced welfare states, the population is ageing rapidly and recent pension reforms have led to cuts in public pension provision. There are, however, few comparative longitudinal studies on the relationship between pension generosity and old-age poverty. This study provides a comparative empirical assessment of how the prevalence and depth of old-age poverty relates to generosity of public pension benefits in 14 advanced OECD welfare states from 1980-2010.

Særaldersgrenser før og nå – og en vurdering av det framtidige behovet

21 juni 2023
 • Arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren.

Pensjonsformue i Norge 2019-2020
Pensjonsformue i Norge 2019-2020

19 juni 2023
 • Pensjonssystemet i Norge sikrer at alle har en viss oppspart formue den dagen man går av med pensjon. Denne rapporten viser verdien og fordelingen av denne oppsparte formuen på personer i Norge i 2019 og 2020.

Pensjon til personer med særaldersgrense

13 juni 2023
 • Med utgangspunkt i pensjonsavtalen av 3. mars 2018, beskriver denne rapporten fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (rapport 25.5.2023) ulike alternativer til dagens pensjonsregler til personer med særaldersgrenser. Rapporten er en del av oppfølgingen av pensjonsavtalen.

Pensjonskonferansen 2023
Pensjonskonferansen 2023

13 juni 2023
 • Den 5. september arrangeres Finans Norges Pensjonskonferanse 2023.

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

06 juni 2023
 • Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2023 publiseres årlig og beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

Pension reform at the expense of the health of older people

06 juni 2023
 • I denne artikkelen i Tidsskriftet Den Norske Legeforeningen retter Ebba Wergeland opg Steinar Westin et kritisk blikk mot pensjonsreformen.

Pensjonsforum 16. juni

06 juni 2023
 • Denne gangen presenterer vi ny forskning fra Nova ved OsloMet. De utga rapporten – «Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang» - tidligere i år basert på data fra den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Rapporten tar for seg overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som fulltids pensjonist utenfor det betalte arbeidsmarkedet. Prosjektet er finansiert av Senter for seniorpolitikk. Nova-forskerne Tale Hellevik og Per Erik Solem vil presentere smakebiter fra rapporten. Etterpå får vi kommentarer før vi åpner for spørsmål og diskusjon.